+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  POSZUKUJEMY KOORDYNATORA/KOORDYNATORKI

  POSZUKUJEMY KOORDYNATORA/KOORDYNATORKI

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” poszukuje koordynatora / koordynatorki do projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej”.

   

  Do zadań koordynatora / koordynatorki będzie należało:

  • sprawna koordynacja projektu zgodnie z budżetem i harmonogramem,
  • nadzór nad personelem projektowym,
  • przygotowywanie szczegółowego harmonogramu działań projektowych,
  • monitoring postępu rzeczowo i finansowego projektu, w tym wskaźników projektowych,
  • zarządzanie ryzykiem projektu,
  • przygotowanie rozliczeń związanych z projektem,
  • promocja projektu,
  • kontakt z IP.

   Wymagania:

  • min. 3 letnie doświadczenie zawodowe (w tym min. 1 rok doświadczenia w zarządzaniu zespołami projektowymi lub prowadzeniu działalności gospodarczej) – warunek konieczny,
  • min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie problematyki ekonomii społecznej, w szczególności związane z aktywizacją zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem,
  • rekomendacje poświadczające osiągnięcia zdobyte w pracy zawodowej,
  • znajomość zasad realizacji projektów w ramach POKL i perspektywy 2014-2020,
  • umiejętność zarządzania zespołem projektowym,
  • wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania projektami,
  • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej,
  • doświadczenie w realizacji projektów, w ramach których udzielane było wsparcie finansowe, w tym dotacje i wsparcie pomostowe (dodatkowe kryterium, mile widziane u osoby kandydującej na stanowisko),
  • wykształcenie wyższe.

   

  Miejsce pracy: Łódź i województwo łódzkie.

  Osoby zainteresowane pracą na tym stanowisku prosimy o przesłanie CV na adres biuro@wsparciespoleczne.pl w terminie do 4 lipca 2016 r.

  Prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.”