+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Przedłużenie terminu rekrutacji w projekcie „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” do 4 lipca 2016 r.

  Przedłużenie terminu rekrutacji w projekcie „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” do 4 lipca 2016 r.

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w partnerstwie z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Fundacją Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO informuje, iż rekrutacja dla osób fizycznych i prawnych chcących utworzyć nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych zostaje przedłużona do 4 lipca 2016 roku. Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.