+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Zapraszamy na Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej – 09.12.2016 r.

  Zapraszamy na Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej – 09.12.2016 r.

  Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, zaprasza  Podmioty Ekonomii Społecznej (m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, podmioty reintegracyjne, firmy społeczne etc.) wraz z otoczeniem ekonomii społecznej (miedzy innymi sektor nauki, biznesu, JST) z terenu województwa łódzkiego do udziału w FORUM PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ.

   

  Podczas spotkania zostaną przekazane certyfikaty „Zakup Prospołeczny” podmiotom w województwie łódzkim

   

  Uzyskacie Państwo również informacje o certyfikacji PES Znakiem Zakup Prospołeczny, Centrach Usług Społecznych, zagadnieniach związanych ze wzmacnianiem sektorem ekonomii społecznej przygotowanych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego

  Współpraca:

  OWES -Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS,

  OWES – Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”,

  OWES – Centrum KLUCZ, Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)

   

  Spotkanie odbędzie sie w dn. 09.12.2016 r. w siedzibie Instytutu Europejskiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 262/264.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

   

  PROGRAMIE FORUM PES znajdują się następujące zagadnienia:

  > Certyfikat Zakup Prospołeczny

  > Być i mieć – co możemy zrobić, żeby przedsiębiorstwa społeczne stawały się coraz silniejsze?

  > Rewitalizacja a ekonomia społeczna

  > Ścieżka chwały od mikrodotacji do ekonomii społecznej

  > Animacja i inkubacja czyli rola pracy animacyjnej w środowiskach lokalnym

  Celem potwierdzenie udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie – formularza zgłoszeniowego

  faxem 42 203 48 17 lub na adres mailowy rekrutacja.es@rcpslodz.pl
  najpóźniej do dnia 08.12.2016 r. do godziny 12.00.


  Działanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020