+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Spotkania informacyjne w ramach rekrutacji na utworzenie nowych miejsc pracy w Ekonomii Społecznej (projekt OWES)

  Spotkania informacyjne w ramach rekrutacji na utworzenie nowych miejsc pracy w Ekonomii Społecznej (projekt OWES)

  Copy of jak pozyskać dotacje na utworzenie miejsc pracy (1)

  Jeśli jesteś osobą zainteresowaną pozyskaniem dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy, bliskie są Ci cele społeczne – zgłoś się do nas!

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w ramach projektu OWES „Ja-Ty-My” już 18 lutego 2019 r. rozpocznie rekrutację na wsparcie finansowe na utworzenie nowych miejsc pracy.

   

  ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZE SPOTKANIA INFORMACYJNE

  terminy_spotkan

   

   

  Oferujemy:
  – do 20 000 zł na każde nowoutworzone miejsce pracy;
  – comiesięczne wsparcie pomostowe w wysokości do 2 000 zł przez okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy;
  – pomoc doradcy kluczowego w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych;
  – kompleksowe wsparcie doradcze: prawne, biznesowe, księgowe, marketingowe, psychologiczne oraz coaching dla liderów.
  Projekt realizowany jest na rzecz osób i podmiotów z terenów następujących powiatów: poddębickiego, zgierskiego, łęczyckiego, kutnowskiego, skierniewickiego, łowickiego, brzezińskiego i m. Skierniewice.

  Zapraszamy:

  • Podmioty Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstwa Społeczne oraz organizacje pozarządowe planujące rozwój ekonomiczny;
  • Osoby fizyczne: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, borykające się z trudnościami w znalezieniu zatrudnienia, korzystające z pomocy społecznej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

   

  Skontaktuj się z nami, a dowiesz się:
  • kto i na jakie cele może otrzymać bezzwrotną dotację w wysokości max. 120 000 zł;
  • na jakie korzyści może liczyć podmiot, który utworzy miejsce pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  • jakie są główne wymagania wobec osób fizycznych chcących stworzyć miejsca pracy w zakładanym podmiocie ekonomii społecznej;
  • jakie są zasady dotyczące pozyskania a następnie rozliczania wsparcia finansowego;
  • jak przebiega rekrutacja do projektu.

   

   

  Zachęcamy do kontaktu z naszymi animatorami pracującymi w terenie:

  p. Arturem Orskim (e-mail: aorski@wsparciespoleczne.pl)

  oraz p. Małgorzatą Piwowarską (e-mail: mpiwowarska@wsparciespoleczne.pl)

   

   

  Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu OWES – „Ja-Ty-My” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020