+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Ostateczna lista rankingowa formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach II edycji – Projekt OWES „Ja-Ty-My” (realizowany w woj. łódzkim)

  Ostateczna lista rankingowa formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach II edycji – Projekt OWES „Ja-Ty-My” (realizowany w woj. łódzkim)

  logo kolor owes góra

  Działanie realizowane w ramach projektu „OWES Ja -Ty -My”

  W związku z zakończeniem prac Komisji Rekrutacyjnej w projekcie OWES „Ja-Ty-My” Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” przekazuje do publicznej wiadomości wyniki dotyczące ostatecznej oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w drugim naborze w ramach rekrutacji na miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

  W ramach procesu odwoławczego swój wniosek złożyła jedna osoba fizyczna. Komisja Rekrutacyjna po rozpatrzeniu odwołania i ponownej ocenie stworzyła ostateczną listę rankingową formularzy rekrutacyjnych. Poniżej przedstawiamy listy rankingowe:

  Lista rankingowa osób fizycznych oraz PES przekształcających się w PS

  Lista rankingowa istniejących PS

  Gratulujemy osobom i podmiotom, którym udało się przejść do kolejnego etapu rekrutacji. Kandydaci zakwalifikowani do bloku szkoleniowo – doradczego biorą udział w 4 modułach tematycznych, których harmonogram został przedstawiony w artykule znajdującym się na naszej stronie (kliknij aby zobaczyć harmonogram).

  logo owes dół kolor