+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Rekrutacja na miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych (projekt OWES) – III nabór

  Rekrutacja na miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych (projekt OWES) – III nabór

  logo kolor owes góraDziałanie realizowane w ramach projektu „OWES Ja -Ty -My”

  Rekrutacja w wyniku, której powstaną nowe miejsca pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych właśnie się rozpoczyna!

  Jeśli jesteś zainteresowany/a pozyskaniem dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy, bliskie są Ci cele społeczne i dodatkowo masz świetny pomysł na biznes – zgłoś się do nas!

  Oprócz wsparcia finansowego możesz otrzymać profesjonalne wsparcie doradcze prawne, biznesowe, księgowe oraz coaching!
  Wszystko dostosowanie do indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb.

  2640434-praca-biurowa-657-323

  Od 24 czerwca do 5 lipca 2019 r. nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez:

  • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym PS,
  • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,
  • utworzenie nowego PS.

  W wyniku naboru wyłonione zostaną osoby i podmioty, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego (doradztwo biznesowe, księgowe oraz prawne)
  w zakresie utworzenia nowego PS i/lub przygotowania biznesplanu. Ocena biznesplanu będzie podstawą do decyzji o tym, czy nowe/istniejące PS otrzyma wsparcie finansowe i szkoleniowo-doradcze na utworzenie miejsc pracy i pierwsze miesiące działalności.

  Wsparcie w postaci dotacji mogą otrzymać osoby zamieszkujące oraz podmioty zarejestrowane na terenie subregionu II województwa łódzkiego, tj.
  w powiatach: poddębicki, zgierski, łęczycki, kutnowski, skierniewicki, łowicki, brzeziński, m. Skierniewice (subregion II województwa łódzkiego).

  Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy przesłać do 5 lipca 2019 r. do godz. 16:00 na adres:

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty -My”

  ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73,

  90 – 558 Łódź

  Uwaga: liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego.

  Dokumenty można także złożyć osobiście w Biurze Projektu (adres jak powyżej),
  do 5 lipca 2019 r. do godz. 16:00.

  Zapoznaj się z potrzebną dokumentacją:

  Regulamin rekrutacji:

  Regulamin rekrutacji OWES_Ja-Ty-My

  Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych:

  Załącznik nr 1 Formularz Rekrutacyjny os. fiz. wraz z oświadczeniami

  Formularz rekrutacyjny dla instytucji wraz z załącznikami:

  Załącznik nr 2 Formularz REKRUTACYJNY podmioty instytucjonalne wraz z oświadczeniami

  Karty oceny formularzy:

  Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej

  Załącznik nr 4.1 Karta oceny merytorycznej os.fiz.

  Załącznik nr 4.2 Karta oceny merytorycznej – istniejące PS i PES przekształcające się w PS

  Załącznik nr 4.3 Karta oceny merytorycznej nowotworzone PS

  Rodzaje działalności wykluczone ze wsparcia:

  Lista_PKD_wykluczonych_de_minimis

  Osobom i podmiotom zainteresowanym skorzystaniem ze wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy oferujemy bezpłatne doradztwo, w tym biznesowe, w zakresie przygotowania formularza rekrutacyjnego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

  Doradca dla os. indywidualnych, grup inicjatywnych oraz podmiotów przekształcających się:

  Anna Niedźwiedź, aniedzwiedz@wsparciespoleczne.pl, tel 796 141 430

  Doradca dla Przedsiębiorstw Społecznych:

  Marta Mieleszkiewicz, mmieleszkiewicz@wsparciespoleczne.pl, tel 796 141 430

  logo owes dół kolor