+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Ostateczne listy rankingowe na dofinansowanie miejsc pracy w projekcie OWES „Ja-Ty-My” (II edycja)

  Ostateczne listy rankingowe na dofinansowanie miejsc pracy w projekcie OWES „Ja-Ty-My” (II edycja)

  pis1

   

  logo kolor owes góra

  Działanie realizowane w ramach projektu „OWES Ja -Ty -My”

   

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” publikuje ostateczne listy rankingowe Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach II edycji naboru.

   

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, w związku ze złożonymi odwołaniami od decyzji Komisji Oceny Wniosków (KOW), powołało Komisję Odwoławczą, w której skład weszło dwóch niezależnych ekspertów, nie wchodzących dotychczas w skład KOW. Wszystkie odwołania, które wpłynęły do Realizatora zadania spełniły niezbędne wymagania i tym samym zostały przekazane do ponownej oceny.

  W związku z zakończeniem prac Komisji Odwoławczej Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” publikuje ostateczne listy rankingowe Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na utworzenie nowych miejsc pracy.

  Z uwagi na fakt, że żadne istniejące Przedsiębiorstwo Społeczne nie wniosło odwołania od decyzji KOW publikowana lista ma kształt niezmieniony i stanowi ostateczną listę rankingową istniejących Przedsiębiorstw Społecznych ubiegających się o wsparcie na utworzenie nowych miejsc pracy.

  Ostateczna lista rankingowa – Utworzenie nowych miejsc pracy poprzez założenie przedsiębiorstwa społecznego

  Ostateczna lista rankingowa – Utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym PS

  Zgodnie z §3 ust. 32 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy „Od decyzji Komisji Odwoławczej odwołanie Uczestnikowi/-om Projektu nie przysługuje”.

  Wnioskodawcy zakwalifikowani do dofinansowania zaproszeni zostaną do biura projektu w celu podpisania umów.

  Wsparcie finansowe udzielane jest na podstawie:
  1) umowy o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w nowoutworzonym PS, tj. podmiocie ekonomii społecznej (PES) pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne (PS) oraz w przedsiębiorstwie społecznym (PS) zakładanym (niezależnie od formy prawnej) przez osoby fizyczne i prawne albo
  2) umowy o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

  Wsparcie finansowe pomostowe udzielane jest na podstawie:
  1) umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy  w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (PS) oraz w nowoutworzonym przedsiębiorstwie społecznym (PS)

  Wzory dokumentów do pobrania:

  Umowa wsparcie finansowe – nowotworzone PS (wraz z załącznikami)

  Umowa wsparcie finansowe – istniejące PS (wraz z załącznikami)

  Umowa wsparcie pomostowe (wraz z załącznikami)

  logo owes dół kolor