+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Ostateczna lista rankingowa po posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej w dn. 07.09.2018 r. w projekcie Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

  Ostateczna lista rankingowa po posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej w dn. 07.09.2018 r. w projekcie Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

  W związku z przeprowadzeniem procedury odwoławczej dwa wnioski, które złożyły odwołanie, zostały przekazane do ponownej oceny merytorycznej. W związku z powyższym Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” podaje do publicznej wiadomości wyniki ostatecznej oceny merytorycznej wniosków złożonych w pierwszym naborze w ramach rekrutacji na miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

  Ostateczna lista rankingowa osób fizycznych oraz PES przekształcających się w PS

  Ostateczna lista rankingowa PS