+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Nabór Biznesplanów w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

  Nabór Biznesplanów w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

  Rozpoczynamy nabór Biznes palów (1)

  Rozpoczynamy nabór Biznesplanów w ramach projektu “Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

  Do dnia 22 października 2018 r. do godz. 12:00 

  czekamy na dokumenty podmiotów,

  które zostały zakwalifikowane do wsparcia szkoleniowo – doradczego.

  Nabór jest zamknięty i dotyczy tylko tych podmiotów, które przystąpiły do rekrutacji na miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych w lipcu br.
  Podmioty te mogą wnioskować o wsparcie finansowe na uruchomienie miejsc pracy oraz o wsparcie pomostowe finansowe. Dodatkową formą wsparcia (o którą nie trzeba wnioskować) jest wsparcie pomostowe doradcze, a dla nowych przedsiębiorstw społecznych – mentoring świadczony przez Doradcę Kluczowego Biznesowego.
  Uwaga: wniosek o wsparcie pomostowe finansowe należy złożyć wraz z wnioskiem o wsparcie na utworzenie miejsc pracy.

  Na wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami czekamy do 22 października do godz. 12:00. Decyduje termin dostarczenia dokumentów (osobiście bądź drogą pocztową) do biura Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 w Łodzi.

  Dokumenty do pobrania:

  Regulamin wsparcia finansowego

  Załącznik 1 – Formularz_wniosku

  Załącznik 2 – Biznesplan

  Załącznik 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy

  Załącznik 4 – Wzór zestawienia zatrudnienia

  Załącznik 5 – Oświadczenie osoby zatrudnianej

  Załącznik 6 – Wniosek – podstawowe wsparcie pomostowe

  Załącznik 7 – Wniosek – przedłożone wsparcie pomostowe

  Załącznik 8 – Oświadczenie VAT

  Załącznik 9 – Formularz informacji de minimis

  Załącznik 10 – Oświadczenie o pomocy de minimis

  Załącznik 11 – Oświadczenie o zapoznaniu się z kryteriami oceny wniosku

  Załącznik 12 – Karta oceny formalnej

  Załącznik 13 – Karta oceny merytorycznej