+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Nabór Biznesplanów w projekcie OWES „Ja-Ty-My” – II edycja (projekt realizowany w woj. łódzkim)

  Nabór Biznesplanów w projekcie OWES „Ja-Ty-My” – II edycja (projekt realizowany w woj. łódzkim)

  helloquence-51716-unsplashlogo kolor owes góra

  Działanie realizowane w ramach projektu „OWES Ja -Ty -My”

   

  Rozpoczynamy nabór Biznesplanów w ramach projektu OWES „Ja-Ty-My”

  Do dnia 6 maja 2019 r. do godz. 12:00 czekamy na dokumenty podmiotów,

  które zostały zakwalifikowane do wsparcia szkoleniowo – doradczego.

  Nabór jest zamknięty i dotyczy tylko tych podmiotów, które przystąpiły do rekrutacji na miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.
  Podmioty te mogą wnioskować o wsparcie finansowe na uruchomienie miejsc pracy oraz o wsparcie pomostowe finansowe. Dodatkową formą wsparcia (o którą nie trzeba wnioskować) jest wsparcie pomostowe doradcze, a dla nowych przedsiębiorstw społecznych – mentoring świadczony przez Doradcę Kluczowego Biznesowego.
  Uwaga: wniosek o wsparcie pomostowe finansowe należy złożyć wraz z wnioskiem o wsparcie na utworzenie miejsc pracy.

  Na wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami czekamy do 6 maja do godz. 12:00. Decyduje termin dostarczenia dokumentów (osobiście bądź drogą pocztową) do biura Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 w Łodzi.

   

  Przypominamy, że mogą Państwo w ramach bloku szkoleniowo doradczego korzystać z nieodpłatnego doradztwa biznesowego oraz prawnego. W celu umówienia się na doradztwo prosimy o kontakt z doradcą kluczowym Martą Mieleszkiewicz: e-mail: mmieleszkiewicz@wsparciespoleczne.pl, tel. 796 14 14 30.

  Poniżej przedstawiamy zakres/obszar świadczonego przez naszych doradców wsparcia:

   

  Pracowmocy_25.02.201902381

  Doradztwo biznesowe: Marta Klimanek

  Zakres doradztwa:
  – rozpoznanie potrzeb i problemów biznesowych klienta
  – wskazanie nowych możliwych formy działalności, dzięki którym organizacja będzie miała szansę rozwoju
  – wskazanie warunków oferty produktowej oraz warunków negocjacyjnych dla współpracy z innymi  firmami
  –  wskazówki w zakresie strategii rozwoju firmy
  –  spójność strategii biznesowej firmy z jej celami w zarządzaniu kapitałem ludzkim
  –  konsultacje przy opracowaniu biznesplanu
  –  definiowanie celów biznesowych
  –  pomoc w zakresie korzystania z funduszy unijnych i pomocy publicznej dla przedsiębiorstw

   

  Pracowmocy_25.02.201902518

  Doradztwo prawne: Katarzyna Plewka- Gembalska 
  Zakres doradztwa:
  –  zakładanie podmiotów ekonomii społecznej (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych   i typów), w tym fundacji, stowarzyszenia lub spółki non-profit: analiza potrzeb, diagnoza posiadanych i planowanych zasobów; tworzenie statutu; wsparcie w zakresie wypełnienia dokumentów rejestrowych do sądu; wsparcie w trakcie procesu rejestracji i odpowiedzi na ewentualną korespondencję z sądu.
  – rejestrowanie działalności podmiotów ekonomii społecznej: działalność odpłatna pożytku publicznego i/lub gospodarcza.
  – sporządzanie i kontrola umów oraz pism procesowych
  – mediacje
  – przygotowywania i bieżącego opiniowania dokumentów związanych z prawem pracy (umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia, ZFŚS,  umowy o zakazie konkurencji)

   – reprezentacją w sprawach pracowniczych oraz doradztwo w zakresie zawierania i rozwiązywania umów oraz spraw i postępowań sądowych dotyczących przywrócenia do pracy, odszkodowania, bezzasadnego zwolnienia z pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, mobbingu i dyskryminacji, doradztwa w procesach organizacji pracy i struktur wewnętrznych firmy, reprezentację w sądzie w sporach pracowniczych.
  – windykacja należności

   

  Dokumenty do pobrania:

  Regulamin wsparcia finansowego OWES

  Załącznik 1. Formularz wniosku OWES

  Załącznik 2. Biznesplan OWES

  Załącznik 3. Harmonogram rzeczowo finansowy OWES

  Załącznik 4. Wzor zestawienia zatrudnienia OWES

  Załącznik 5. Oswiadczenie osoby zatrudnianej OWES

  Załącznik 6. Wniosek podstawowe wsp pomost OWES

  Załącznik 7. Wniosek przedluzone wsp pomost OWES

  Załącznik 8. Oswiadczenie VAT OWES

  Załącznik 9. Formularz informacji OWES

  Załącznik 10. Oswiadczenie pomoc de minimis OWES

  Załącznik 11. Oswiadczenie inform kryteria OWES

  Załącznik 12. Karta oceny formalnej OWES

  Załącznik 13. Karta oceny merytorycznej OWES