+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowej organizacji dwudniowej krajowej wizyty studyjnej, szlakiem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów reintegracyjnych. Projekt OWES „Ja-Ty-My”

  Zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowej organizacji dwudniowej krajowej wizyty studyjnej, szlakiem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów reintegracyjnych. Projekt OWES „Ja-Ty-My”

  logo-kolor-owes-góra

   

  Działanie realizowane w ramach projektu „OWES Ja -Ty -My”

   

  W związku z realizacją projektu OWES „Ja-Ty-My” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na kompleksowe zorganizowanie dwudniowej krajowej wizyty studyjnej, szlakiem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, ZAZ).

  Celem organizacji wizyty studyjnej jest:

  – zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej efektywnie działających na swoim terytorium;

  -zapoznanie uczestników wizyty z realnymi problemami i zagrożeniami oraz potencjałem i szansami stwarzanymi przez ekonomię społeczną na podstawie doświadczeń wybranych podmiotów;

  -zaprezentowanie dobrych praktyk z zakresu rozwijania i wspierania ekonomii społecznej w tym w szczególności przedsiębiorstw społecznych;

  -wymiana doświadczeń, budowanie potencjału, sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej z terenu Polski.

  Szczegóły dotyczące zapytania dostępne są w bazie konkurencyjności funduszy europejskich:

  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233321#

  ciąg dolny