+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wytchnieniowej dla osób zależnych i niesamodzielnych, będącej wsparciem dla opiekunów faktycznych w projekcie „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowanym w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wytchnieniowej dla osób zależnych i niesamodzielnych, będącej wsparciem dla opiekunów faktycznych w projekcie „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowanym w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Ciąg unijny

   

  W związku z realizacją projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łodzi, w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, zaprasza do przedstawienia ofert na świadczenie usługi wytchnieniowej dla osób zależnych i niesamodzielnych, będącej wsparciem dla opiekunów faktycznych w projekcie „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach”.

  Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi wytchnieniowej, dla 45 uczestników projektu  „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” – osób zależnych i niesamodzielnych (27 kobiet i 18 mężczyzn) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb wynikających z kondycji psychicznej i fizycznej osób zależnych / niesamodzielnych. Usługa wytchnieniowa świadczona będzie w ramach usług społecznych, będących wsparciem dla opiekunów faktycznych osób zależnych i niesamodzielnych.

  Usługa wytchnieniowa realizowana będzie w trzech edycjach w latach 2018, 2019 i 2020. W każdej edycji usługą wytchnieniową objętych zostanie 15 osób niesamodzielnych będących uczestnikami projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach”. Realizacja usługi wytchnieniowej polegać będzie na zapewnieniu całodobowego pobytu osobie zależnej/niesamodzielnej w placówce przez okres trzech tygodni w pokoju najwyżej trzyosobowym.

  Szczegóły dotyczące zapytania ofertowe dostępne są w bazie konkurencyjności funduszy europejskich: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130558

   

  Ciąg dolny kol