+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  19.02.2019 – Spotkania informacyjne w ramach rekrutacji na utworzenie nowych miejsc pracy w Ekonomii Społecznej (projekt ŁOWES)

  19.02.2019 – Spotkania informacyjne w ramach rekrutacji na utworzenie nowych miejsc pracy w Ekonomii Społecznej (projekt ŁOWES)


  Jeśli jesteś osobą zainteresowaną pozyskaniem dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy, bliskie są Ci cele społeczne – zgłoś się do nas!

  Zapraszamy na spotkanie informacyjne

  19 luty (wtorek) godz. 16:30

  ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

  (siedziba Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

  Zapraszamy:

  • Podmioty Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstwa Społeczne oraz organizacje pozarządowe planujące rozwój ekonomiczny;
  • Osoby fizyczne: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, borykające się z trudnościami w znalezieniu zatrudnienia, korzystające z pomocy społecznej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

  Dowiesz się:

  • kto i na jakie cele może otrzymać bezzwrotną dotację w wysokości max. 120 000 zł;
  • na jakie korzyści może liczyć podmiot, który utworzy miejsce pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  • jakie są główne wymagania wobec osób fizycznych chcących stworzyć miejsca pracy w zakładanym podmiocie ekonomii społecznej;
  • jakie są zasady dotyczące pozyskania a następnie rozliczania wsparcia finansowego;
  • jak przebiega rekrutacja do projektu.

  Oferujemy:

  – do 20 000 zł na każde nowoutworzone miejsce pracy;
  – comiesięczne wsparcie pomostowe w wysokości do 2 000 zł przez okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy;
  – pomoc doradcy kluczowego w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych;
  – kompleksowe wsparcie doradcze: prawne, biznesowe, psychologiczne oraz coaching dla liderów.

  Projekt realizowany jest na rzecz osób i podmiotów z terenów miasta Łodzi

  Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020