+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – projekt „Zakład Aktywności Zawodowej ZAZ w Łowiczu”

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – projekt „Zakład Aktywności Zawodowej ZAZ w Łowiczu”

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” z siedzibą w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, w związku z realizacją projektu „Zakład Aktywności Zawodowej ZAZ w Łowiczu” w ramach Poddziałania IX.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informuje, że w odpowiedzi na zapytania ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku na przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych sanitariatu ogólnodostępnego dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej poprzez przebudowę i remont, przebudowa otworów drzwiowych z wymianą stolarki w korytarzu, zostały złożone następujące oferty:

   

  1. Sundacz Adam, Łódż, ul. Przedzalniana 114/122 m 89, 93-286
  2. CRB Łukasz Baleja, Głowno, ul Sikorskiego 2/61
  3. ECO – ŁAD, ul. Rewolucji 1905 90-223 Łódź
  4. Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX, Marek Kierlańczyk, Skierniewice, ul. Łowicka 127
  5. SYNTEX SP.ZOO, Łowicz, Powstańców 1863 nr 12.

  Zamawiający dokonał oceny ofert i wyboru Wykonawcy. Oceniający przy ocenie ofert brał pod uwagę jeden czynnik, oferowaną cenę.

  Zamawiający ocenił oferty wg. następującego wzoru:

   

  Najniższa oferowana cena brutto

  ————————————————– x 100 = punktacja ceny oferty.

  Cena badanej oferty brutto max. – 100 pkt.

   

  100 pkt. – SYNTEX SP.ZOO, Łowicz, Powstańców 1863 nr 12- cena brutto 32800 zł.

  99,46 pkt. – CRB Łukasz Baleja, Glowno, ul Sikorskiego 2/61 -cena brutto 32977,53 zł.

  75,76 pkt. – Sundacz Adam, Łódż, ul. Przedzalniana 114/122 m 89, 93-286 – cena brutto 43294,33.

  70,10 pkt. – Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX, Marek Kierlańczyk, Skierniewice, ul. Łowicka 127 – cena brutto 46792,91 zł.

  69,44 pkt.- ECO – ŁAD, ul. Rewolucji 1905, 90-223 Łódź – cena brutto 47232.

   

  Po dokonaniu oceny wybrana została oferta – SYNTEX SP.ZOO, Łowicz, Powstańców 1863 nr 12, która uzyskała 100 pkt.

   

  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Realizator projektu podpisze umowę z wybranym Oferentem.