+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Ogłoszenie wyników w związku z zapytaniem ofertowym na świadczenie poradnictwa prawnego dla osób zależnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin i opiekunów faktycznych w projekcie „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowanym w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Ogłoszenie wyników w związku z zapytaniem ofertowym na świadczenie poradnictwa prawnego dla osób zależnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin i opiekunów faktycznych w projekcie „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowanym w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Ciąg unijny

   

   

  W związku z realizacją projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łodzi, informuje o wynikach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na świadczenie poradnictwa prawnego dla osób zależnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin i opiekunów faktycznych w projekcie „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach”.

  W postępowaniu dla zamówienia zwycięska jest oferta wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu i spełniając warunki udziału oraz nie podlegając wykluczeniu otrzymał 90,74 pkt.

  Informacja o wybranym wykonawcy:

  Kancelaria Adwokacka adw. Jakub Sokół,
  ul. Bazylijska 39L, 95-100 Zgierz,
  Oferta wpłynęła: w zamkniętej kopercie 17.08.2018 r. o godz. 13:40,
  Cena: 80 zł brutto za jedną godzinę

  Wyniki zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1129123

   

  Ciąg dolny kol