+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Budujemy partnerstwa – spotkanie w Łowiczu w ramach projektu „OWES – WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ”

  Budujemy partnerstwa – spotkanie w Łowiczu w ramach projektu „OWES – WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ”

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  zaprasza do udziału w spotkaniach mających na celu zawiązywanie partnerstw ukierunkowanych na wspólne rozwiązywanie lokalnych problemów.

  W trakcie spotkania wspólnie:
  – określimy problemy i wyzwania lokalnego środowiska oraz określimy płaszczyzny współpracy
  – zaprezentujemy ciekawe przykłady rozwiązań i wspólnych działań,
  – określimy plan działań w ramach tworzenia partnerstw.
  – przedstawimy plany związane utworzeniem przez SWS „Ja – Ty – My” ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ w Łowiczu.

   

  Na spotkanie zapraszamy:
  – przedstawicieli samorządu terytorialnego,
  – przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (PCPR, MOPS, GOPS, DPS, ośrodki wsparcia,
  – organizacje pozarządowe,
  – lokalnych przedsiębiorców,
  – jak również wszelkie osoby chętne do wspólnego działania na rzecz społeczności lokalnej.

   

  Termin: 18.10.2016 r. godzina 13.00 – 16.00
  Miejsce: Sala konferencyjna LGD Ziemii Łowickiej, ul. Jana Pawła II 173/175

   

  Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” współfinansowanegot ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

  ZAZ powstaje w ramach projektu: „Zakład Aktywności Zawodowj ZAZ w Łowiczu” współfinansowanego z środków UE w ramach EFS w ramach działania IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.