+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Poszukujemy asystenta/ki kierownika OWES

  Poszukujemy asystenta/ki kierownika OWES

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” poszukuje osoby na stanowisko Asystenta/ki kierownika Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

  ZADANIA:

  – bieżąca współpraca z Kierownikiem OWES,

  – przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji OWES,

  – kompleksowe sporządzanie wniosków beneficjanta o płatność do Wojewódzkiego Urzędu Pracy,

  – zbieranie i wprowadzanie do systemu informatycznego danych osób fizycznych i instytucji biorących udział w projekcie,

  – monitorowanie postępów realizacji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego,

  – nadzorowanie bieżących postępów w realizacji działań, terminowe przesyłanie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji ( w tym do instytucji kontrolujących),

  – bieżąca kontrola realizacji działań przez OWES.

  – dbałość o przestrzeganie przez zespół OWES obowiązków i zaleceń, procedur, standardów, instrukcji do sprawozdań oraz innych obowiązujących dokumentów,

  – utrzymywanie standardów jakościowych funkcjonowania OWES,

  – utrzymywanie kontaktów z podmiotami działającymi na rzecz ES,

  – dbanie o warunki pracy zgodne z przepisami prawa oraz standardami działania OWES,

  – przestrzeganie standardów działania OWES,

  – samokształcenie, w szczególności w zakresie ekonomii społecznej i zarządzania organizacją,

  –  Weryfikowanie znajomości i przestrzegania u pracowników standardów działania OWES.

  Asystent Kierownika OWES jest służbowo odpowiedzialny wobec swojego bezpośredniego Przełożonego Kierownika OWES. 

  WYMAGANE KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE:

  Warunki wymagane:

  –  wykształcenie  wyższe, udokumentowane dyplomem ukończenia studiów wyższych,

  – doświadczenie zawodowe, szczególnie w zakresie rozliczania projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

  – znajomość  problematyki ekonomii społecznej, w szczególności związane z aktywizacją zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem.

  Warunki pożądane:

  – wykształcenie wyższe o profilu zarządzanie, dodatkowe wykształcenie, ponad wymagane minimum (np. wykształcenie wyższe, studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe), odbyte szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z ekonomią społeczną, potwierdzone certyfikatami, inne uprawnienia, osiągnięcia istotne przy realizacji działań opisanych w zakresie zadań dla tego stanowiska.

  OFERUJEMY:

  – zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecania (do decyzji kandydata),

  – możliwość doskonalenia zawodowego (uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, wizytach studyjnych),

  – współrealizację dużych, ciekawych projektów,

  – możliwość współpracy w zespole ludzi z pasją,

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres email: dkrajewski@wsparciespoleczne.pl do 27 czerwca 2016.

  Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

  Dodatkowych informacji udziela Dariusz Krajewski – kierownik OWES pod numerem telefonu: 796141440.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002R., Nr 101, poz. 926, ze zm.)