+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Rekrutacja do projektu OWES – wsparcie ekonomii społecznej

  Rekrutacja do projektu OWES – wsparcie ekonomii społecznej

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” realizator projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż w terminie od 06 do 24 czerwca 2016 r. prowadzić będzie rekrutację dla osób fizycznych i prawnych chcących utworzyć nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Szczegółowe informacje na temat prowadzonej rekrutacji znajdą Państwo w załączonym Regulaminie.

  Załączniki:

  01. OWES – Regulamin rekrutacji

  02. Załącznik 1.1 – OWES – F.Zgł. Os. Fizyczna

  03. Załącznik 1.2 – OWES – F.Zgł. Os. Prawna

  04. Załącznik 2.1 – OWES – Załącznik do formularza – Nowe PS – os.fizyczne

  05. Załącznik 2.2 – OWES – Załącznik do formularza – Nowe PS – os.prawne

  06. Załącznik 2.3 – OWES – Załącznik do formularza – Nowe miejsca pracy w PS – os.prawne

  07. Załącznik 3.1 – OWES – Oświadczenie osoby nie kwalifikującej się

  08. Załącznik 3.2 – OWES – Oświadczenie osoby oddelegowanej

  09. Załącznik 4 – OWES – Karta oceny formalnej os. fiz os. prawna

  10. Załącznik 5.1 – OWES – Karta oceny merytorycznej os. fiz

  11. Załącznik 5.2 – OWES – Karta oceny merytorycznej grupy os. fiz

  12. Załącznik 5.3 – OWES – Karta oceny merytorycznej os. prawne

  13. Załącznik 5.4 – OWES – Karta oceny merytorycznej PS zatrudniające