+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Zapytanie ofertowe – doradztwo prawne

  Zapytanie ofertowe – doradztwo prawne

  W związku z realizacją projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie doradztwa specjalistycznego z zakresu prawa, kontraktowanego w zależności od bieżących potrzeb:

  • podmiotów ekonomii społecznej (PES) nieprowadzących działalności gospodarczej
   (w tym także podmiotów ekonomii społecznej reintegracyjnych oraz podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne),
  • podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą,
  • osób fizycznych/grup inicjatywnymi chcącymi powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej.

  Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego dostępne są w załączeniu

  2016.08.05 Zapytanie ofertowe dor. prawne

  2016.08.05 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Szczegółowy opis – prawne

  2016.08.05 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oferta – prawne

  2016.08.05 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Oświadczenie Oferenta – prawne

  2016.08.05 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – CV – prawne

  2016.08.05 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – Wykaz zrealizowanych zamówień – prawne