+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Bezpłatne usługi prawne, marketingowe i informatyczne dla przedsiębiorstw społecznych

  Bezpłatne usługi prawne, marketingowe i informatyczne dla przedsiębiorstw społecznych

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zaprasza przedsiębiorstwa społeczne (m.in. spółdzielnie socjalne i organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą), zarejestrowane na terenie subregionu II obejmującego swoim zasięgiem powiaty: brzeziński, kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, skierniewicki, zgierski oraz miasto Skierniewice do skorzystania z bezpłatnych usług prawnych, marketingowych i informatycznych świadczonych w ramach projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej”.

  Celem świadczenia bezpłatnych rocznych usług prawnych, marketingowych i informatycznych jest wzmocnienie potencjału ekonomicznego i wsparcie merytoryczne przedsiębiorstw społecznych.

  Zakres bezpłatnych usług obejmuje m.in.:

  • sporządzanie opinii i/lub ekspertyz prawnych, przygotowywanie projektów pism w postępowaniach sądowych i administracyjnych (pozwolenia, zgody, rejestracje, itp.). Pojedyncza usługa prawna rozumiana jest jako realizacja jednego z powyższych działań na rzecz jednego przedsiębiorstwa społecznego.
  • tworzenie/modyfikację strategii marketingowych, kampanii promocyjnych i marketingowych, komunikacji marketingowej, badania rynku, marketing bezpośredni, marketing produktowy, analizę konkurencji. Pojedyncza usługa marketingowa rozumiana jest jako realizacja jednego lub kilku powyższych działań na rzecz jednego przedsiębiorstwa społecznego przy czym czas trwania jednej usługi na to min. 10 godz.
  • tworzenie stron www, pomoc w administrowaniu stron www, przygotowywanie prezentacji multimedialnych, tworzenie grafik komputerowych, tworzenie identyfikacji wizualnej, materiałów promocyjnych. Pojedyncza usługa informatyczna rozumiana jest jako realizacja jednego lub kilku powyższych działań na rzecz jednego przedsiębiorstwa społecznego przy czym czas trwania jednej usługi to min. 10 godz.

  Przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych usług prawnych, marketingowych i informatycznych zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej tel.: 796 14 14 40 796 14 14 40, e-mail: sjakimiak@wsparciespoleczne.pl

  Informacji na temat bezpłatnych usług prawnych, marketingowych i informatycznych udzielamy w biurze Projektu znajdującym się w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, a także w Punktach Konsultacyjno-Doradczych zlokalizowanych w Brzezinach przy ul. Staszica 10 oraz w Zgierzu przy ul. Długiej 16.