+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Doradztwo prawne i biznesowe na etapie rekrutacji – Łódź

  Doradztwo prawne i biznesowe na etapie rekrutacji – Łódź

   

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w partnerstwie z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Fundacją Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO informuje, iż w ramach prowadzonej rekrutacji dla osób fizycznych i prawnych chcących utworzyć nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych oferujemy bezpłatne doradztwo biznesowe i prawne, które będzie świadczone w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich.

  Poniżej zamieszczamy grafik dyżurów doradców.

  Doradztwo biznesowe:

  08.06.2016          12:00-16:00

  10.06.2016          9:00-12:00

  13.06.2016          9:00-12:00

  14.06.2016          9:00-13:00

  15.06.2016          9:00-12:00

  16.06.2016          9:00-13:00

  17.06.2016          9:00-13:00

  20.06.2016          9:00-12:00

  21.06.2016          9:00-12:00

  22.06.2016          9:00-12:00

  23.06.2016          9:00-12:00

  Doradztwo prawne: 

  7.06.2016

  10:30-13:00              osoby fizyczne

  9.06.2016

  09:00-12:00              osoby fizyczne

  12:00-14:00              osoby prawne

  14.06.2016

  9:30-13:00                osoby fizyczne

  13:00-16:00              osoby prawne

  16.06.2016

  9:00-14:00                osoby fizyczne

  14:00-16:00              osoby prawne

  21.06.2016

  9:00-14:00                osoby fizyczne

  14:00-16:00              osoby prawne

   

  Doradztwo udzielane jest w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.