+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Poszukujemy doradcy do spraw zamówień publicznych w projekcie „OWES – wsparcie ekonomii społecznej”

  Poszukujemy doradcy do spraw zamówień publicznych w projekcie „OWES – wsparcie ekonomii społecznej”

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” poszukuje doradcy do spraw zamówień publicznych do projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” realizowanego w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  Do zadań doradcy/doradczyni będzie należało:

  • Indywidualne prowadzenie klientów zgłaszających się do OWES;
  • Diagnoza potrzeb i potencjału PES objętego wsparciem doradcy w zakresie zamówień publicznych;
  • Opracowanie ścieżki wsparcia PES objętego wsparciem w zakresie zamówień publicznych;
  • Współpraca z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz innymi instytucjami uznanymi za kluczowe w ramach wsparcia w zakresie wsparcia udzielanego klientom;

   

  Wymagania:

  • Doświadczenie zawodowe na poszukiwanym lub podobnym stanowisku;
  • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z nowelizacjami oraz wiedza z zakresu zasad sporządzania dokumentacji przetargowej;
  • Wiedza z zakresu udzielania pomocy de minimis
  • Umiejętność rozpoznania potrzeb klienta oraz przygotowanie wynikającego z niego procesu indywidualnego prowadzenia klienta i jego oceny;
  • Samodzielne przeprowadzenie analizy potrzeb wsparcia oraz w oparciu o nią sformułowanie celów indywidualnych oraz stworzenie projektu procesu wsparcia;
  • Przygotowanie procesu doradczego, który będzie uwzględniał rozwój organizacji i jej potrzeby edukacyjne.
  • Umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych podczas procesu doradczego w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się organizacji.
  Praca w wymiarze 0,5 etatu. Miejsce pracy: Łódź i województwo łódzkie.

   

  Osoby zainteresowane pracą na tym stanowisku prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres pciacka@wsparciespoleczne.pl w terminie do 31.08. 2018 r. Po tym terminie skontaktujemy się z wybranymi osobami.
  Prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.”