+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Modyfikacja treści zapytania ofertowego – Świadczenie usług księgowych w ramach projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

  Modyfikacja treści zapytania ofertowego – Świadczenie usług księgowych w ramach projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

  W związku z realizacją projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” informuje, iż doprecyzowano zapisy Przedmiotu zamówienia oraz Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w części opis zadań w treści zapytania ofertowego na świadczenie usług księgowych.

  Zapis:
  Usługa księgowa – polega na realizacji bieżących czynności z zakresu pełnej księgowości podmiotów, spraw kadrowo-płacowych, rozliczania z ZUS, US i PFRON. Pojedyncza usługa księgowa rozumiana jest jako realizacja powyżej opisanych działań w okresie jednego miesiąca na rzecz jednego podmiotu, przy czym usługa księgowa na rzecz jednego podmiotu realizowana może być maksymalnie do dnia 31.12.2017 r. Dodatkowo prawidłowe wykonanie usługi musi zostać potwierdzone przez podmiot na rzecz, którego usługa była świadczona.

  Zastąpiono:
  Usługi księgowe – sporządzanie opinii i/lub analiz, przygotowywanie projektów pism w postępowaniach administracyjnych (pozwolenia, zgody, rejestracje, itp.), przygotowywanie sprawozdań. Pojedyncza usługa księgowa rozumiana jest jako realizacja jednego z powyższych działań na rzecz jednego podmiotu, przy czym usługa księgowa na rzecz jednego podmiotu realizowana może być maksymalnie do dnia 31.12.2017 r. Dodatkowo prawidłowe wykonanie usługi musi zostać potwierdzone przez podmiot na rzecz, którego usługa była świadczona.

  W związku z powyższym termin składania ofert został wydłużony do 27.10.2017 r.

  Szczegóły na: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1062525