+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Poszukujemy doradcy kluczowego biznesowego / doradczyni kluczowej biznesowej w projekcie „OWES – wsparcie ekonomii społecznej”

  Poszukujemy doradcy kluczowego biznesowego / doradczyni kluczowej biznesowej w projekcie „OWES – wsparcie ekonomii społecznej”

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” poszukuje doradcy kluczowego biznesowego / doradczyni kluczowej biznesowej do projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” realizowanego w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  Do zadań doradcy/doradczyni będzie należało:

  • rozpoznanie potrzeb i problemów biznesowych klienta oraz przygotowanie procesu doradztwa biznesowego i przeprowadzenie oceny tego procesu,
  • rozpoznanie potrzeb i potencjału biznesowego oraz przygotowanie procesu doradztwa biznesowego i przeprowadzenie oceny tego procesu,
  • konsultacje przy opracowaniu biznes planu
  • wsparcie PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem
  • rozpoznanie zapotrzebowania rynku na produkty i usługi, które mogłyby być świadczone przez PS
  • wsparcie wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu : znajomości ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokumentów strategicznych np. Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej itd.
  • monitorowanie sytuacji w PS ( nie rzadziej niż co 6 miesięcy),
  • stosowanie standardów OWES,
  • przestrzeganie kodeksu etyki OWES.

  Wymagania:

  • 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wsparcia w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej lub przedsiębiorstw społecznych – warunek konieczny,
  • doświadczenie w zakresie realizacji zadań związanych ze wsparciem PES i PS, w szczególności w tematyce związanej z ekonomią społeczną, w tym zadań mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem, uczestnictwo w min. 1 projekcie związanych z ekonomią społeczną – kadra projektu, wolontariat, staż (mile widziane),
  • umiejętność rozpoznania potrzeb klienta i oczekiwanego wsparcia oraz w oparciu o nie przygotowanie procesu indywidualnego prowadzenia klienta i jego oceny,
  • samodzielne przeprowadzenie analizy potrzeb wsparcia oraz w oparciu o nią sformułowanie celów indywidualnych oraz stworzenie projektu procesu wsparcia,
  • posiadanie wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych z zakresu objętego wsparciem,
  • przygotowanie procesu doradczego, który będzie uwzględniał rozwój organizacji i jej potrzeby edukacyjne,
  • umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych podczas procesu doradczego w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się organizacji.
  • umiejętności techniczne (obsługa komputera, programów komputerów),
  • znajomość standardów OWES,
  • wykształcenie wyższe i odbyte co najmniej 1 szkolenie z zakresu funkcjonowania ekonomii społecznej.

  Miejsce pracy: Łódź i województwo łódzkie.

   

  Osoby zainteresowane pracą na tym stanowisku prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres pciacka@wsparciespoleczne.pl w terminie do 7 sierpnia 2018 r.

  Prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.”