+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Poszukujemy Indywidualnego Doradcy Przedsiębiorstwa Społecznego do projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej”

  Poszukujemy Indywidualnego Doradcy Przedsiębiorstwa Społecznego do projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej”

  W związku z realizacją projektów „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” oraz „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: Indywidualny Doradca Przedsiębiorstwa Społecznego.

  Do zadań doradcy/doradczyni będzie należało:

  – bieżąca współpraca z zespołem OWES,

  – przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji OWES,

  – kompleksowe wsparcie doradcze nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych,

  – świadczenie doradztwa biznesowego dla nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych,

  – regularne monitorowanie sytuacji w nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych,

  – pomoc w identyfikowaniu bieżących potrzeb przedsiębiorstwa społecznego,

  – koordynacja procesu wsparcia wsparcia przedsiębiorstwa społecznego za pomocą instrumentów wsparcia dostępnych w OWES,

  – opracowywanie i stosowanie ścieżek wsparcia rozwojowego oraz reagowanie na sytuacje kryzysowe we wspieranych przedsiębiorstwach społecznych,

  – pomoc w przegotowywaniu na wniosek przedsiębiorstwa społecznego kompleksowej usługi wsparcia,

  – świadczenie usług wsparcia przy zachowaniu dbałości o autonomię przedsiębiorstwa społecznego,

  – utrzymywanie standardów jakościowych funkcjonowania OWES,

  – utrzymywanie kontaktów z podmiotami działającymi na rzecz ES,

  – przestrzeganie standardów działania OWES,

  – samokształcenie, w szczególności w zakresie ekonomii społecznej i zarządzania organizacją.

  Indywidualny doradca przedsiębiorstwa społecznego jest służbowo odpowiedzialny wobec swojego bezpośredniego przełożonego – Kierownika OWES. 

   

  WYMAGANE KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE:

  Warunki wymagane:

  –  posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia we wsparciu biznesowym lub prowadzeniu działalności gospodarczej,

  –  wykształcenie wyższe, udokumentowane dyplomem ukończenia studiów wyższych,

  – znajomość problematyki ekonomii społecznej, w szczególności związanej z aktywizacją zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem.

  Warunki pożądane:

  – dodatkowe wykształcenie, ponad wymagane minimum (np. wykształcenie wyższe, studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe), odbyte szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z ekonomią społeczną, potwierdzone certyfikatami, inne uprawnienia, osiągnięcia istotne przy realizacji działań opisanych w zakresie zadań dla tego stanowiska.

   

  OFERUJEMY:

  – zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecania (do decyzji kandydata),

  – możliwość doskonalenia zawodowego (uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, wizytach studyjnych),

  – współrealizację dużych, ciekawych projektów,

  – możliwość współpracy w zespole ludzi z pasją,

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres email: amurawska@wsparciespoleczne.pl do 27 grudnia 2016 do godziny 15:00.

  Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

  Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Murawska – kierownik OWES pod numerem telefonu: 796 14 14 40.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002R., Nr 101, poz. 926, ze zm.)