+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Nadawanie statusu Przedsiębiorstwa Społecznego

  Nadawanie statusu Przedsiębiorstwa Społecznego

  status PS
  Zachęcamy Podmioty Ekonomii Społecznej do składania wniosków o nadanie statusu Przedsiębiorstwa Społecznego.

  Uzyskanie statusu Przedsiębiorstwa Społecznego otwiera przed organizacją (lub spółdzielnią, spółką non-profit itp.) dodatkowe możliwości, promocję przedsiębiorstwa. Uzyskanie statusu Przedsiębiorstwa Społecznego nie wiąże się z żadnymi opłatami ani ze zmianą statusu prawnego organizacji, ponieważ przedsiębiorstwo społeczne nie stanowi odrębnej formy prawnej, a jest zaletą, szansą na pozyskanie nowych kontaktów, kontrahentów.

  Co może zyskać organizacja, która uzyska status Przedsiębiorstwa Społecznego:
  Organizacje pozytywnie zweryfikowane, otrzymają status przedsiębiorstwa społecznego i zostaną wpisane na listę przedsiębiorstw społecznych. Lista ta zamieszczona zostanie na stronach Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi i ma szansę stać się ważnym narzędziem pokazującym potencjał sektora ekonomii społecznej oraz wyodrębnionym miejscem pozwalającym na wyszukiwanie odpowiednich podmiotów i świadczonych przez nie usług dla potencjalnych zamawiających. Dzięki temu przedsiębiorstwa społeczne zyskają dodatkową możliwość pozyskiwania klientów i zamówień oraz uczestnictwa w spotkaniach lub innych wydarzeniach branżowych im dedykowanych.

  Dokumenty można przesyłać na adres aniedzwiedz@wsparciespeleczne.pl lub osobiście w biurze Stowarzyszenia.

   

  Załączniki:

  Załącznik 1 wniosek o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego

  Załącznik 2 – Karta oceny wniosku o nadanie statusu PS

  Załącznik 3 – Pozytywna weryfikacja PS – pismo

  Załącznik 4 – Negatywna weryfikacja PS – pismo