+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa biznesowego dla uczestników projektu OWES „Ja-Ty-My” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa biznesowego dla uczestników projektu OWES „Ja-Ty-My” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  W związku z realizacją projektu OWES „Ja-Ty-My” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług doradztwa biznesowego, w wymiarze nie większym niż 744 godziny, kontraktowanych w zależności od bieżących potrzeb:

  podmiotów ekonomii społecznej (PES) będących uczestnikami ww. projektu;

  -osób fizycznych/grup inicjatywnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej;

  osób prawnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej.

  Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępne są w bazie konkurencyjności funduszy europejskich:

  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/