+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Poszukujemy doradcy kluczowego biznesowego w projekcie „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

  Poszukujemy doradcy kluczowego biznesowego w projekcie „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” poszukuje doradcy kluczowego biznesowego w ramach projektu „Łódzki Ośrodek  Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Do zadań doradcy będzie należało:

  • rozpoznanie potrzeb i problemów biznesowych klienta oraz przygotowanie procesu doradztwa biznesowego i przeprowadzenie oceny tego procesu,
  • rozpoznanie potrzeb i potencjału biznesowego oraz przygotowanie procesu doradztwa biznesowego i przeprowadzenie oceny tego procesu,
  • konsultacje przy opracowaniu biznesplanu,
  • wsparcie PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem,
  • rozpoznanie zapotrzebowania rynku na produkty i usługi, które mogłyby być świadczone przez PS,
  • wsparcie wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu : znajomości ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokumentów strategicznych np. Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej itd.
  • monitorowanie sytuacji w PS ( nie rzadziej niż co 6 miesięcy),
  • stosowanie standardów OWES,
  • przestrzeganie kodeksu etyki OWES.

  Wymagania:

  • 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wsparcia w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej lub przedsiębiorstw społecznych – warunek konieczny,
  • doświadczenie w zakresie realizacji zadań związanych ze wsparciem PES i PS, w szczególności w tematyce związanej z ekonomią społeczną, w tym zadań mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem, uczestnictwo w min. 1 projekcie związanych z ekonomią społeczną – kadra projektu, wolontariat, staż (mile widziane),
  • umiejętność rozpoznania potrzeb klienta i oczekiwanego wsparcia oraz w oparciu o nie przygotowanie procesu indywidualnego prowadzenia klienta i jego oceny,
  • samodzielne przeprowadzenie analizy potrzeb wsparcia oraz w oparciu o nią sformułowanie celów indywidualnych oraz stworzenie projektu procesu wsparcia,
  • posiadanie wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych z zakresu objętego wsparciem,
  • przygotowanie procesu doradczego, który będzie uwzględniał rozwój organizacji i jej potrzeby edukacyjne,
  • umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych podczas procesu doradczego w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się organizacji.
  • umiejętności techniczne (obsługa komputera, programów komputerów),
  • znajomość standardów OWES,
  • wykształcenie wyższe i odbyte co najmniej 1 szkolenie z zakresu funkcjonowania ekonomii społecznej.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 0,5 etatu,
  • możliwość doskonalenia zawodowego (uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, wizytach studyjnych),
  • współrealizację dużych, ciekawych projektów,
  • możliwość współpracy w zespole ludzi z pasją,

  Miejsce pracy: Łódź 

  Osoby zainteresowane pracą na tym stanowisku prosimy o przesłanie CV na adres dkrajewski@wsparciespoleczne.pl w terminie do 28 grudnia 2018 r. do godziny 16:00 w tytule wiadomości wpisując: „Doradca kluczowy biznesowy”.

  Do ofert  prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.” Oferty bez powyższego oświadczenia nie będą przez nas rozpatrywane.

  W razie pytań prosimy o kontakt Dariuszem Krajewskim, e-mail: dkrajewski@wsparciespoleczne.pl, tel. 796 14 14 40. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.