+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Wyniki posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w projekcie Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

  Wyniki posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w projekcie Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

  W związku z zakończeniem prac Komisji Rekrutacyjnej w projekcie Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” podaje do publicznej wiadomości wyniki dotyczące oceny merytorycznej wniosków złożonych w pierwszym naborze w ramach rekrutacji na miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

  Lista rankingowa osób fizycznych oraz PES przekształcających się w PS

  Lista rankingowa istniejących PS.

   

  Wnioskodawcom/Kandydatom, którzy nie zostali zakwalifikowani do bloku doradczego przysługuje, zgodnie z §4, ust. 30 Regulaminu rekrutacji, przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od  dnia uzyskania informacji o wynikach oceny Komisji Rekrutacyjnej.

  Regulamin rekrutacji ŁOWES