+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Dokumentacja dotycząca udzielania wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu OWES „Ja-Ty-My”

  Dokumentacja dotycząca udzielania wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu OWES „Ja-Ty-My”

  W związku z publikacją wyników posiedzenia Komisji Oceny Wniosków w projekcie OWES „Ja-Ty-My” poniżej zamieszczamy wzory umów i załączników związanych z udzielaniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w nowotworzonych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

  Umowa wsparcie finansowe – istniejące PS wraz z załącznikami

  Umowa wsparcie finansowe – nowe PS wraz z załącznikami

  Umowa wsparcie pomostowe wraz załącznikami