+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Przedłużamy termin zgłoszeń do konkursu Pracodawca Zaangażowany Społecznie

  Przedłużamy termin zgłoszeń do konkursu Pracodawca Zaangażowany Społecznie

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Pracodawca Zaangażowany Społecznie”, termin zgłoszeń 17.11.2019.

   

  Celem konkursu jest promowanie: 
  1) Pracodawców zatrudniających osoby chorujące psychicznie.
  2) Pracodawców zaangażowanych społecznie.
  3) Osób propagujących zatrudnienie pracowników chorujących psychicznie.

  W konkursie mogą wziąć udział:

  a. Osoby fizyczne oraz osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które zatrudniają pracowników dotkniętych wykluczeniem społecznym, w szczególności ze względu na: niepełnosprawność, chorobę psychiczną, uzależnienie, długotrwałe bezrobocie, a także opuszczających zakłady karne, kobiety samotnie wychowujące dzieci, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, starsze osoby samotne, bezdomnych, imigrantów oraz członków mniejszości narodowych.

  b. Przedsiębiorstwa społeczne: CIS-y, ZAZ-y, firmy społeczne, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub działalność odpłatną statutową.
  c. Osoby propagujące zatrudnienie pracowników chorujących psychicznie.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23 listopada podczas uroczystej Gali Przedsiębiorców Zaangażowanych Społecznie.

  Regulamin konkursu Pracodawca Zaangażowany Społecznie

  Formularz zgłoszeniowy_konkurs Pracodawca Zaangażowany Społecznie

  W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 796 14 14 40

  Projekt TRANSFER: innowacyjny program przeniesienia usług psychiatrycznych z instytucji do środowiska. II etap – testowanie modelu