+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Zapraszamy na szkolenie 14.01.2018r Skierniewice, 15.01.2018r Kutno – Tworzenie projektów w ramach funduszy inicjatyw obywatelskich

  Zapraszamy na szkolenie 14.01.2018r Skierniewice, 15.01.2018r Kutno – Tworzenie projektów w ramach funduszy inicjatyw obywatelskich

  logo kolor owes góra

  Projekt OWES „Ja-Ty-My”

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

  zaprasza na bezpłatne szkolenia w regionie

   

  plakat styczen 2019

  14.01.2019r – Skierniewice Urząd Miasta ul. Senatorska 12

  15.01.2019r – Kutno Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego ul. Wyszyńskiego 11   

  w godz. 9.00-16.00

   

  Szkolenie dedykowane jest organizacjom pozarządowym nieprowadzącym działalności gospodarczej bądź odpłatnej

  i osobom indywidualnym zainteresowanym tematyką szkolenia i działalnością w obszarze ekonomii społecznej.

   

  W programie między innymi:

  • Wytyczne do Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (rodzaje wnioskodawców, terminy realizacji, kwoty dotacji)

  • Wymogi formalne i merytoryczne stosowane na etapie oceny w konkursie

  • Priorytety i obszary wsparcia w ramach Programu Operacyjnego FIO

  • Omówienie formularza wniosku – jak zaplanować całe przedsięwzięcie (koszty, zasoby, narzędzia, harmonogram, rezultaty)

  • Omówienie matrycy logicznej projektu. Matryca a wniosek aplikacyjny: Jak określić problem, konstruować cel, grupę odbiorców, rezultaty.

  • Zasady konstruowania budżetu i tworzenie harmonogramu realizacji projektu.

  • Uzasadnienie projektu a potrzeba jego realizacji.

  • Jak planować działania? Jak opisywać je skutecznie?

  • Podstawowe zasady realizacji i rozliczania projektów. Jak unikać błędów?

  Szkolenie poprowadzi:

  Agnieszka Olszewska – Absolwentka stosunków międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach Zarządzanie w oświacie  i Doradztwo Zawodowe w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie. W 2007 r. ukończyła szkołę letnią na Uniwersytecie Państwowym w Sao Paulo w Brazylii z zakresu „Globalizacja, Regionalizacja i Rozwój w dobie społeczeństwa informacyjnego”. Akredytowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Specjalistyczny Doradca Biznesowy, marketingowy i finansowy w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej. Certyfikowany trener i doradca z zakresu: przedsiębiorczości, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej/spółdzielni socjalnej, ekonomii społecznej, pozyskiwania środków unijnych i pożyczek, funduszy unijnych, tworzenia wniosków o dofinansowanie, opracowywania biznesplanów, strategii marketingowych i planów naprawczych.Od wielu lat pełni funkcję członka Komisji Oceny Wniosków i Eksperta oceniającego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, w ramach RPO WŁ 2014-2020 w obszarach związanych z przedsiębiorczością i tworzeniem przedsiębiorstw. Ekspert w Międzynarodowym Instytucie Rozwoju.

  Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie właściwego dla miejsca szkolenia formularza i przesłanie go na podany niżej adres mailowy

  Skierniewice aorski@wsparciespoleczne.pl

  Kutno mpiwowarska@wsparciespoleczne.pl,

  bądź dostarczenie go w wersji papierowej do biura projektu  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „ Ja – Ty – My”, 90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 do dnia 11.01.2019 roku do godz. 15.00.

  Szczegółowych informacji dotyczących szkoleń udzielają animatorzy lokalni Małgorzata Piwowarska i Artur Orski pod numerem telefonu 796 14 14 40.

  W trakcie szkolenia zapewniamy przerwę kawową i obiad.

   

  Do pobrania:

  Formularz zgłoszeniowy Skierniewice 14.01.2019.

  Formularz zgłoszeniowy Kutno 15.01.2019.

   

  Szkolenie organizowane jest w ramach projektu OWES „Ja-Ty-My” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

  logo owes dół kolor