+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Zmiana terminu składania ofert na świadczenie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla uczestników projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Zmiana terminu składania ofert na świadczenie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla uczestników projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Ciąg unijny

  Z uwagi na przeszkodę o charakterze technicznym na stronie baza konkurencyjności, która spowodowała, iż wszystkie załączniki były nieczytelne, Zamawiający przedłuża termin składania ofert na świadczenie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla uczestników projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowanego w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do 28 września 2018 r. do godziny 14:00. W tym zakresie zmieniono treść zapytania ofertowego oraz zapisy zawarte w części Miejsce i sposób składania ofert. Do zapytania dołączono także skorygowane załączniki, których aktualne wersje opatrzono datą 20180924 i dopiskiem wersja aktualna.

  Szczegóły dotyczące zapytania ofertowe dostępne są w bazie konkurencyjności funduszy europejskich: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137268

   

  Ciąg dolny kol