+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  28.11.2017 „TURYSTYKA – REKREACJA – PROMOCJA W REGIONIE” (projekt OWES)

  28.11.2017 „TURYSTYKA – REKREACJA – PROMOCJA W REGIONIE” (projekt OWES)

  logo góra owes

  Prezydent Miasta Kutno oraz Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

  serdecznie zapraszają na spotkanie pt.

  „T U R Y S T Y K A – R E K R E A C J A – P R O M O C J A  

  W  R E G I O N I E”

   

  Spotkanie odbędzie się  28 listopada 2017 r. g o d z . 1 2 : 0 0

  Sal a  T a r a s o w a  K u t n o w s k i e g o  D o m u  K u l t u r y ,

  ul.Stanisława Żółkiewskiego 4

   

  Celem spotkania jest wzmocnienie organizacji pozarządowych

  oraz przedsiębiorców działających w obszarze turystyki

  i rekreacji poprzez prezentację dobrych przykładów współpracy

  międzysektorowej i jej efektów.

   

  Uczestnicy spotkania:

  • dowiedzą się jak budować markę na bazie produktu lokalnego

  • poznają model biznesowy – zawód „pamiątkarz”

  • dowiedzą się jak łączyć działania ekonomiczne z zaangażowaniem społecznym

  • poznają Bussiness Model Canvas – narzędzie służące wypracowaniu własnego modelu biznesowego.

    

   Szczegółowych informacji na temat spotkania udzielają:

   Animatorka lokalna Agata Kłos – tel. 510 048 638, aklos@wsparciespoleczne.pl

   lub

   Biuro Sportu i Turystyki UM w Kutnie – tel. 24 253 12 10, p.szczepanik@um.kutno.pl

   Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej”
   współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
   Społecznego w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego
   Województwa Łódzkiego.