+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Zapytanie ofertowe na opracowanie treści podręcznika „Jak tworzyć i prowadzić PS” wraz ze składem graficznym i przygotowaniem do druku (projekt ŁOWES)

  Zapytanie ofertowe na opracowanie treści podręcznika „Jak tworzyć i prowadzić PS” wraz ze składem graficznym i przygotowaniem do druku (projekt ŁOWES)

  logo-kolor-owes-góra

  W związku z realizacją projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na opracowanie treści podręcznika „Jak tworzyć i prowadzić PS” wraz ze składem graficznym i przygotowaniem do druku.

  Usługa zostanie zrealizowana nie później niż do 23 grudnia 2020 r.

  Celem podręcznika „Jak tworzyć i prowadzić PS” jest zapoznanie się z zasadami oraz praktycznymi aspektami tworzenia, przekształcania się i funkcjonowania w formule przedsiębiorstwa społecznego, korzyści z posiadania statusu przedsiębiorstwa społecznego oraz dobrymi praktykami istniejących przedsiębiorstw społecznych.

  Podręcznik ma zawierać m.in. następujące treści (minimalny zakres treści):
  1) Wymogi formalno – organizacyjne dotyczące tworzenia/nabywania statusu i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych wraz z praktycznymi komentarzami;
  2) Korzyści z posiadania statusu PS;
  3) Proces przekształcania się podmiotu ekonomii społecznej w PS wraz z praktycznymi przykładami zapisów w statutach oraz dokumentach wewnętrznych;
  4) Zatrudnianie osób defaworyzowanych, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych na rynku pracy i wyzwania z w tym związane – praktyczne ujęcie wraz z niezbędnymi informacjami prawno-formalnymi;
  5) Strategie prowadzenia działalności w formule przedsiębiorstwa społecznego (praktyczne aspekty zwiększania konkurencyjności na rynku);
  6) Źródła pozyskania środków finansowych na prowadzenie działalności PS wraz z komentarzem praktycznym– dotacje, pożyczki;
  7) Dobre praktyki funkcjonujących PS – podmioty z terenu m. Łodzi;

  Wykonawca może dołączyć do Podręcznika treści dodatkowe zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym przez realizatora projektu Szczegółowym planem publikacji (Załącznik nr 5) zawierającym konspekt publikacji.

  UWAGA AKTUALIZACJA z dn. 31.08.2020 r.!

  Termin składania ofert upływa dnia 9 września 2020 r.

  Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego, adres: 90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 w godz. 8.00-16.00 lub na adres poczty elektronicznej (do godziny 16:00) w formie skanu na adres email: oferty@wsparciespoleczne.pl wskazując w tytule maila opracowanie treści podręcznika „Jak tworzyć i prowadzić PS” wraz ze składem graficznym i przygotowaniem do druku – projekt ŁOWES”

  Szczegóły dotyczące zapytania dostępne są w bazie konkurencyjności funduszy europejskich:

  Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w ogłoszonym zapytaniu Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zmuszone było anulować poprzednie zapytanie i ogłosić nowe (treść zapytania zmieniła się w odniesieniu do załącznika nr 4)

  Aktualne zapytanie ofertowe znajduje się w bazie pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/2381

  Poprzednie zapytanie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/1520

  ciąg dolny