+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Zakup produktów i usług w PES i PS w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 [ŁOWES]

  Zakup produktów i usług w PES i PS w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 [ŁOWES]

  covid-19-lowes

  Od dnia 7 lipca 2020 r. do wyczerpania środków lub do 30 lipca 2020 r. odbędzie się nabór Wykonawców w ramach zakupów produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.

  Kto może wnioskować o zakup produktów/usług?
  Podmiot ekonomii społecznej (PES)/ przedsiębiorstwo społeczne (PS):

  – spełniający definicję określoną w Regulaminie ogólnym udziału w Projekcie „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w par. 2 pkt. 10 i 12;
  – zarejestrowany na terenie subregionu IV woj. łódzkiego, tj. w mieście Łodzi.

  Jakie zakupy mogą być sfinansowane?
  Zapoznaj się z katalogiem zakupów i usług, które mogą być sfinansowane

   

  Do kogo mogą trafić nieodpłatnie produkty i usługi?
  Produkty i usługi zakupione od PES/PS będą przekazywane nieodpłatnie korzystającym z nich podmiotom (instytucjom, podmiotom ekonomii społecznej), które przeznaczą je:

  1. dla swojego personelu zaangażowanego w przeciwdziałanie skutkom wystąpienia COVID-19;
  2. osób, na rzecz których te podmioty działają, w tym zwłaszcza: seniorów, osób z niepełnosprawnościami, osób bezdomnych, dzieci w pieczy zastępczej, osób w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19;
  3. na własne potrzeby, w celu minimalizowana skutków wystąpienia COVID-19.

  W wyjątkowej sytuacji PES/PS może świadczyć usługi/ przekazać produkty osobom fizycznym, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19, bez pośrednictwa innych podmiotów.

  WAŻNE: nastąpiła zmiana Regulaminu.

  Prosimy o zapoznanie się z nową wersją Regulaminu. Zmiany nastąpiły w pkt. 8 – zwiększono łączną kwotę przeznaczoną na zakupy oraz w pkt. 19 – wydłużono termin, do którego powinny być dostarczane faktury.

  Maksymalna wartość zakupu od jednego Wykonawcy może stanowić iloczyn kwoty 4.000,00 zł brutto i liczby miejsc pracy w podmiocie (obliczana na podstawie liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę), jednak kwota ta nie może przekroczyć 40.000,00 zł brutto.

  Faktury za usługi/produkty zgłoszone w zamówieniu powinny wpłynąć do Zamawiającego do 30 września 2020 r.

  Zapoznaj się z Regulaminem zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19

  Jak złożyć formularz zamówienia?
  Nabór będzie trwał od 7 lipca 2020 r. od godz. 8.00 do wyczerpania środków lub do 21 lipca 2020 r. do północy. [WAŻNE: skróceniu uległ czas trwania naboru]

  Dokumenty w wersji elektronicznej (tj. skan/ zdjęcie podpisanego zlecenia zamówienia + potwierdzenia zapotrzebowania) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: marta.wojcik@instytut.lodz.pl

  w tytule wiadomości podając: Zakup produktów i usług w PES i PS w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 [Łódź]

  Na komplet dokumentów zamówienia produktów/usług składają się:

  zlecenie zamówienia (załącznik nr 1 do Regulaminu)
  – w przypadku realizacji zamówienia na rzecz instytucji/podmiotu ekonomii społecznej: potwierdzenie zapotrzebowania ze strony podmiotu, o którym mowa w pkt. 9 Regulaminu (w formie pisemnej lub e-mail)
  – w przypadku realizacji zamówienia na rzecz osób fizycznych: oświadczenie o istniejącym zapotrzebowaniu dla osób fizycznych

  WAŻNE: w przypadku planowanego przekazania produktów/usług osobom fizycznym prosimy o wcześniejszy kontakt z OWES

  Po wykonaniu zamówienia Wykonawca przedstawia OWES potwierdzenie dostarczenia usług/produktów:

  do instytucji

  do osób fizycznych WAŻNE: w przypadku planowanego przekazania produktów/usług osobom fizycznym prosimy o wcześniejszy kontakt z OWES

   

  Jesteś zainteresowana/-y zakupem produktów/usług od Twojego podmiotu ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społecznego?

  Skontaktuj się z nami:
  Małgorzata Wlaźlak, e-mail mwlazlak@wsparciespoleczne.pl, tel. 796 14 14 40