+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Nabór Biznesplanów w projekcie OWES „Ja-Ty-My” – III edycja (projekt realizowany w woj. łódzkim)

  Nabór Biznesplanów w projekcie OWES „Ja-Ty-My” – III edycja (projekt realizowany w woj. łódzkim)

  helloquence-51716-unsplash

  logo kolor owes góra

  Działanie realizowane w ramach projektu „OWES Ja -Ty -My”

  Rozpoczynamy nabór Biznesplanów w ramach projektu OWES „Ja-Ty-My”

  Do dnia 9 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00 czekamy na dokumenty podmiotów, które zostały zakwalifikowane do wsparcia szkoleniowo – doradczego.

  Nabór jest zamknięty i dotyczy tylko tych podmiotów, które przystąpiły do rekrutacji na miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.
  Podmioty te mogą wnioskować o wsparcie finansowe na uruchomienie miejsc pracy oraz o wsparcie pomostowe finansowe. Dodatkową formą wsparcia (o którą nie trzeba wnioskować) jest wsparcie pomostowe doradcze, a dla nowych przedsiębiorstw społecznych – mentoring świadczony przez Doradcę Kluczowego Biznesowego.
  Uwaga: wniosek o wsparcie pomostowe finansowe należy złożyć wraz z wnioskiem o wsparcie na utworzenie miejsc pracy.

  Na wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami czekamy do 9 sierpnia do godz. 12:00. Decyduje termin dostarczenia dokumentów (osobiście bądź drogą pocztową) do biura Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 w Łodzi.

  Przypominamy, że mogą Państwo w ramach bloku szkoleniowo doradczego korzystać z nieodpłatnego doradztwa biznesowego oraz prawnego. W celu umówienia się na doradztwo prosimy o kontakt z doradcą kluczowym Anną Niedźwiedź: e-mail: aniedzwiedz@wsparciespoleczne.pl, tel. 796 14 14 30.

  Poniżej przedstawiamy zakres/obszar świadczonego przez naszych doradców wsparcia:

  Pracowmocy_25.02.201902381

  Doradztwo biznesowe: Marta Klimanek

  Zakres doradztwa:
  – rozpoznanie potrzeb i problemów biznesowych klienta
  – wskazanie nowych możliwych formy działalności, dzięki którym organizacja będzie miała szansę rozwoju
  – wskazanie warunków oferty produktowej oraz warunków negocjacyjnych dla współpracy z innymi  firmami
  –  wskazówki w zakresie strategii rozwoju firmy
  –  spójność strategii biznesowej firmy z jej celami w zarządzaniu kapitałem ludzkim
  –  konsultacje przy opracowaniu biznesplanu
  –  definiowanie celów biznesowych
  –  pomoc w zakresie korzystania z funduszy unijnych i pomocy publicznej dla przedsiębiorstw

  Pracowmocy_25.02.201902518

  Doradztwo prawne: Katarzyna Plewka- Gembalska 
  Zakres doradztwa:
  –  zakładanie podmiotów ekonomii społecznej (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych   i typów), w tym fundacji, stowarzyszenia lub spółki non-profit: analiza potrzeb, diagnoza posiadanych i planowanych zasobów; tworzenie statutu; wsparcie w zakresie wypełnienia dokumentów rejestrowych do sądu; wsparcie w trakcie procesu rejestracji i odpowiedzi na ewentualną korespondencję z sądu.
  – rejestrowanie działalności podmiotów ekonomii społecznej: działalność odpłatna pożytku publicznego i/lub gospodarcza.
  – sporządzanie i kontrola umów oraz pism procesowych
  – mediacje
  – przygotowywania i bieżącego opiniowania dokumentów związanych z prawem pracy (umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia, ZFŚS,  umowy o zakazie konkurencji)

   – reprezentacją w sprawach pracowniczych oraz doradztwo w zakresie zawierania i rozwiązywania umów oraz spraw i postępowań sądowych dotyczących przywrócenia do pracy, odszkodowania, bezzasadnego zwolnienia z pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, mobbingu i dyskryminacji, doradztwa w procesach organizacji pracy i struktur wewnętrznych firmy, reprezentację w sądzie w sporach pracowniczych.
  – windykacja należności

  Dokumenty do pobrania:

  Regulamin wsparcia finansowego OWES

   

   

  Załącznik-1.-Formularz-wniosku-OWES

  Załącznik-2.-Biznesplan-OWES

  Załącznik-3.-Harmonogram-rzeczowo-finansowy-OWES

  Załącznik-4.-Wzor-zestawienia-zatrudnienia-OWES

  Załącznik-5.-Oswiadczenie-osoby-zatrudnianej-OWES

  Załącznik-6.-Wniosek-podstawowe-wsp-pomost-OWES

  Załącznik-7.-Wniosek-przedluzone-wsp-pomost-OWES

  Załącznik-8.-Oswiadczenie-VAT-OWES

  Załącznik-9.-Formularz-informacji-OWES

  Załącznik-10.-Oswiadczenie-pomoc-de-minimis-OWES

  Załącznik-11.-Oswiadczenie-inform-kryteria-OWES

  Załącznik-12.-Karta-oceny-formalnej-OWES 

  logo owes dół kolor