+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Rekrutacja na miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych – II edycja (projekt ŁOWES)

  Rekrutacja na miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych – II edycja (projekt ŁOWES)

  notebook-2386034_960_720

  Rekrutacja w wyniku, której powstaną nowe miejsca pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych właśnie się rozpoczyna!

  Jeśli jesteś zainteresowany/a pozyskaniem dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy, bliskie są Ci cele społeczne i dodatkowo masz świetny pomysł na biznes – zgłoś się do nas!

  Oprócz wsparcia finansowego możesz otrzymać profesjonalne wsparcie doradcze prawne, biznesowe, księgowe oraz coaching! Wszystko dostosowanie do indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb.

  Od 21 lutego do 7 marca 2019 r. prowadzony będzie nabór formularzy od osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez:

  • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym PS,
  • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,
  • utworzenie nowego PS.

  W wyniku naboru wyłonione zostaną osoby i podmioty, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego (doradztwo biznesowe, księgowe oraz prawne) w zakresie utworzenia nowego PS i/lub przygotowania biznesplanu. Ocena biznesplanu będzie podstawą do decyzji o tym, czy nowe/istniejące PS otrzyma wsparcie finansowe i szkoleniowo-doradcze na utworzenie miejsc pracy i pierwsze miesiące działalności.

  Wsparcie w postaci dotacji mogą otrzymać osoby zamieszkujące oraz podmioty zarejestrowane na terenie miasta Łodzi.

   

  Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy przesłać od 21 lutego do 7 marca 2019 r. do godz. 16:00 na adres:

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty – My”

  ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73,

  90 – 558 Łódź

   

  Osobom i podmiotom zainteresowanym skorzystaniem ze wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy oferujemy bezpłatne doradztwo, w tym biznesowe, w zakresie przygotowania formularza rekrutacyjnego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

  Doradca dla os. indywidualnych, grup inicjatywnych oraz podmiotów przekształcających się:

  Agnieszka Sobczak, asobczak@wsparciespoleczne.pl, tel: 796 14 14 40

  Doradca dla Przedsiębiorstw Społecznych:

  Małgorzata Wlaźlak, mwlazlak@wsparciespoleczne.pl, tel: 796 14 14 40

   

  Zapraszamy również na spotkania informacyjne organizowane w Łodzi w dniach 12.02.2019 r. oraz 19.02.2019 r. (szczegóły znajdują się tutaj).

   

  Uwaga: liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego.

  Dokumenty można także złożyć osobiście w Biurze Projektu (adres jak powyżej), do 7 marca 2019 r. do godz. 16:00.

   

  ZAPOZNAJ SIĘ Z POTRZEBNĄ DOKUMENTACJĄ:

  Regulamin rekrutacji:

  Regulamin Rekrutacji ŁOWES

   

  Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych:

  Załącznik nr 1.1 Formularz Rekrutacyjny os. fiz. wraz z oświadczeniami

   

  Formularz rekrutacyjny dla instytucji wraz z załącznikami:

  Załącznik nr 2 Formularz Rekrutacyjny podmiotów instytucjonalnych wraz z oświadczeniami

  LOWES_oswiadczenie_pomoc_de_minimis

   

  Karty oceny formularzy:

   

  Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej

  Załącznik nr 4.1 Karta oceny merytorycznej – osoby fizyczne

  Załącznik nr 4.2 Karta oceny merytorycznej – istniejące PS i PES przekształcające się w PS

  Załącznik nr 4.3 Karta oceny merytorycznej – nowotworzone PS

   

  Rodzaje działalności wykluczone ze wsparcia:

  Załacznik nr 5 Lista_PKD_wykluczonych_de_minimis

   

  Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020