+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  05.08.2017 r. Szkolenie: „Prawo Zamówień Publicznych dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych”

  05.08.2017 r. Szkolenie: „Prawo Zamówień Publicznych dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych”

  Prawo Zamówień Publicznych

   

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną lub działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstwa społeczne, posiadające siedzibę na obszarze jednego z następujących powiatów: poddębicki, łęczycki, kutnowski, łowicki, zgierski, brzeziński, skierniewicki, m.Skierniewice do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Prawo Zamówień Publicznych dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych”.

   

  Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady stosowania prawa zamówień publicznych zarówno ze strony oferenta, jak i zamawiającego. Dowiedzą się jak pozyskać zamówienie do realizacji oraz jakie zasady stosować wyłaniając wykonawcę do zadań finansowanych z środków publicznych.

  Program szkolenia „Prawo Zamówień Publicznych dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych”

  Termin szkolenia: 05.08.2017 r.

  Godzina: 09:00 – 16:00

  Miejsce: Łódź

   

  Wszystkim uczestnikom zapewniamy:

  • Serwis kawowy
  • Catering
  • Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu
  • Dostęp do materiałów w formie elektronicznej

   

  Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie załączonych dokumentów : Umowy Pomoc De Minimisformularza zgłoszeniowegoPEFSa Instytucjonalnego jak i Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis i przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.07.2017 do godz. 16:00 na adres mailowy: aklos@wsparciespoleczne.pl lub dostarczenie w formie papierowej do biura projektu: Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja -Ty-My”  90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73


  W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie dwóch przedstawicieli jednej organizacji pozarządowej lub przedsiębiorstwa społecznego.


  Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Pani Agata Kłos – animatorka lokalna, pod numerem telefonu 510 048 638 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej aklos@wsparciespoleczne.pl

   

  Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.