+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  28 i 29.10.2017 r. Szkolenie „Sztuka pozyskiwania środków na działalność PS i PES, Współpraca z biznesem i jednostkami samorządu terytorialnego”

  28 i 29.10.2017 r. Szkolenie „Sztuka pozyskiwania środków na działalność PS i PES, Współpraca z biznesem i jednostkami samorządu terytorialnego”

  log.str1

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty – My” serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji prowadzących działalność odpłatną lub działalność gospodarczą zarejestrowanych na terenie jednego z powiatów: skierniewicki, łowicki, brzeziński, kutnowski, zgierski, łęczycki, poddębicki na bezpłatne szkolenia:

  Sztuka pozyskiwania środków na działalność podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych 28 październik
  Współpraca z biznesem i jednostkami samorządu terytorialnego  29 październik

  fundraising-1

  Godzina szkoleń: 9.00 – 16.00

  Miejsce szkoleń:

  PRO-EDU sp.j.

  Ul. Mszczonowska 33/35

  96-100 Skierniewice

  Trenerka: Karolina Cyran Juraszek

  Związana z sektorem organizacji pozarządowych od 20 lat. Doświadczony trener i menager zarządzający wieloma projektami, w tym ze środków unijnych (SPO RZL, EQUAL, POKL) oraz PO FIO. w latach 2004-2008 kierownik projektu „Partnerstwo dla Rain Mana” Fundacji SYNAPSIS, realizowanego w ramach IW EQUAL we współpracy z 7 partnerami, którego rezultatem jest pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające 24 dorosłe osoby z autyzmem. Projekt nagrodzony tytułem Najlepsza Inwestycja w Człowieka EFS -2007 i Europejska Nagroda Przedsiębiorczości 2007. Przez dwa lata kierowała systemowym projektem w ramach 1.2. PO KL, którego celem było stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej w Polsce. Obecnie trener, konsultant współpracujący z wieloma organizacji zajmujących się rozwojem podmiotów ekonomii społecznej. Od 6 lat w zespole FRSO, gdzie kieruje projektami, których celem jest podniesienie kompetencji potrzebnych do zarządzania finansami w NGO. Współautorka modułu finansowego narzędzia Prove it PL do mierzenia oddziaływania i kapitału społeczno – ekonomicznego w przedsiębiorstwach społecznych. Pracuje także nad rozwiązaniami systemowymi na rzecz III sektora i ES. Bierze udział w pracach SKES. Włączyła się w pracę Grupy Strategicznej przygotowującej KPRES, opracowując część finansową dla Programu wraz z narzędziem kalkulacyjnym. W 2014 roku została członkiem Komitetu Sterującego Monitorującym FIO i reprezentuje w nim sektor obywatelski. Od 2015 Członek KM RPO województwa mazowieckiego oraz Komitetu Akredytacyjnego OWES przy MRPiPS. Od 6 lat lat jest też ekspertem społecznym w Konkursie Dobroczyńca Roku w kategorii wolontariat pracowniczy (ARF) oraz w Konkursie Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku (FISE).

  Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do dnia 23.10.2017 do godz. 16:00 na adres mailowy: aklos@wsparciespoleczne.pl lub dostarczenie w formie papierowej do biura projektu: Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „ Ja  – Ty – My”: 90 -558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

  Pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają osoby, które zadeklarują chęć uczestnictwa w obu szkoleniach.

  Uczestnikom szkoleń zapewniamy:
  – serwis kawowy
  – dwudaniowy obiad
  – materiały szkoleniowe
  – indywidualne konsultacje z doradcą biznesowym i marketingowym dostosowane do potrzeb organizacji.

  Uwaga! Nie zapewniamy noclegu

  Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Pani Agata Kłos – animatorka lokalna, pod numerem telefonu 510 048 638

   

  Udział w szkoleniu jest bezpłatny, stanowi pomoc de minimis dla organizacji kierującej.

   Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.