+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
    • Polski
    • English
  • [wpa_toolbar]

    Rekrutacja na miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych (projekt OWES „Ja-Ty-My”) – II nabór 2021-2023

    Rekrutacja na miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych (projekt OWES „Ja-Ty-My”) – II nabór 2021-2023

    ciag-feprreg-rrp-wl-ueefs

    Działanie realizowane w ramach projektu OWES „Ja -Ty -My”

    Rekrutacja w wyniku, której powstaną nowe miejsca pracy w nowych

    oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych właśnie się rozpoczyna!

     

    Jeśli jesteś zainteresowany/a pozyskaniem dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy, bliskie są Ci cele społeczne i dodatkowo masz świetny pomysł na biznes – zgłoś się do nas!

    Oprócz wsparcia finansowego możesz otrzymać profesjonalne wsparcie doradcze prawne, biznesowe, księgowe oraz coaching!
    Wszystko dostosowanie do indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb.

    2640434-praca-biurowa-657-323

    Od 2 listopada do 19 listopada 2021 r. nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez:

    • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym PS,
    • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,
    • utworzenie nowego PS.

    W wyniku naboru wyłonione zostaną osoby i podmioty, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego (doradztwo biznesowe, księgowe oraz prawne) w zakresie utworzenia nowego PS i/lub przygotowania biznesplanu. Ocena biznesplanu będzie podstawą do decyzji o tym, czy nowe/istniejące PS otrzyma wsparcie finansowe i doradcze na utworzenie miejsc pracy i pierwsze miesiące działalności.

    Wsparcie w postaci dotacji mogą otrzymać osoby zamieszkujące oraz podmioty zarejestrowane na terenie subregionu II województwa łódzkiego, tj. w powiatach: poddębicki, zgierski, łęczycki, kutnowski, skierniewicki, łowicki, brzeziński, m. Skierniewice (subregion II województwa łódzkiego).


    Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy przesłać do 19 listopada 2021 r. do godz. 16:00 na adres:

    Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty -My”

    ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73,

    90 – 558 Łódź

    Uwaga: liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego.

    Dokumenty można także złożyć osobiście w Biurze Projektu (adres jak powyżej),
    do 19 listopada 2021 r. do godz. 16:00

    oraz elektronicznie na adres e-mail:

    owes@wsparciespoleczne.pl

    Wnioski przesyłane w formie elektronicznej powinny być przesłane w formie spakowanego i zabezpieczonego hasłem pliku, zawierającego skany podpisanych dokumentów. Hasło należy przesłać w osobnej wiadomości.


    Zapoznaj się z potrzebną dokumentacją:

    Regulamin rekrutacji:

    Regulamin rekrutacji OWES_Ja-Ty-My

    Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych:

    Załącznik nr 1 Formularz Rekrutacyjny os. fiz. wraz z oświadczeniami

    Formularz rekrutacyjny dla instytucji wraz z załącznikami:

    Załącznik nr 2 Formularz REKRUTACYJNY podmioty instytucjonalne wraz z oświadczeniami

    Karty oceny formularzy:

    Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej

    Załącznik nr 4.1 Karta oceny merytorycznej os.fiz.

    Załącznik nr 4.2 Karta oceny merytorycznej – istniejące PS i PES przekształcające się w PS

    Wykaz  branż wykluczonych z pomocy de minimis

    Załącznik nr 5 Wykaz branż wykluczonych z pomocy de minimis

    Wzór zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

    Załącznik nr 6 Wzór zaświadczenia z ZUS


    Osobom i podmiotom zainteresowanym skorzystaniem ze wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy oferujemy bezpłatne doradztwo, w tym biznesowe, w zakresie przygotowania formularza rekrutacyjnego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

    Doradca dla os. indywidualnych, grup inicjatywnych oraz podmiotów przekształcających się:

    Anna Niedźwiedź, aniedzwiedz@wsparciespoleczne.pl, tel 796 141 440

    Doradca dla Przedsiębiorstw Społecznych:

    Jarosław Szwarc, jszwarc@wsparciespoleczne.pl, tel 796 141 440

    logo owes dół kolor
    Skip to content