+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż/zakup wyposażenia szatni dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej.

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż/zakup wyposażenia szatni dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej.

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” z siedzibą w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, w związku z realizacją projektu „Zakład Aktywności Zawodowej ZAZ w Łowiczu” w ramach Poddziałania IX.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informuje, że w odpowiedzi na zapytania ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku na sprzedaż/zakup wyposażenia szatni dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej, zostały złożone następujące oferty:

   

  GALTER Meble Biurowe i Metalowe – M. Cinkowski, R. Mazur s.c., 91-072 Łódź, ul. Legionów 93/95

  Biuro Kosztorysowo – Handlowe „MATEO” – Mateusz Słomiński, 76-010 Polanów, ul. Sławieńska 9

  NIKODEMUS – Sebastian Czuryński, 62-020 Swarzędz, ul. Grudzińskiego 18A/18

  F. P. H. „PROGMET” – Bogdan Urbański, 43-190 Mikołów, ul. Gliwicka 218

  Wist Sp. z o.o. Sp.k., 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 70

  Biuro Inżynieryjne ”DOT” – Tomasz Dubiecki, 62-090 Mrowino, Ul. Lubomira 29 A

  TOBO Datczuk Sp. j., 15-589 Białystok, ul. Kuriany 104

  F. H. U. ELZAP – Elżbieta Pyrek, 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 16

  Centrum Sedno Sp. z o.o., 75-252 Koszalin, ul. Niepodległości 44-48

  MERIWA Sp. j. – Paweł Filipiuk, Paweł Ostaszewski, 20-824 Lublin, al. Warszawska 150

  WIDE-IN Polska Sp. z o. o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 71

  TEZAP Sp. j. – Tomasz Jurgiewicz, Jan Ćwirko, 58-200 Dzierżoniów, ul. Staszica 24A/1

  KJMK Meble Sp. z o.o. 40-384 Katowice, ul. Bp. H. Bednorza 2a-6

   

  Oferent dokonał oceny ofert i wyboru Wykonawcy, oceniający przy ocenie ofert brał pod uwagę jeden czynnik, Cenę.

  Zamawiający oceni oferty wg. następującego wzoru:

   

  Najniższa oferowana cena brutto

  ————————————————– x 100 = punktacja ceny oferty.

  Cena badanej oferty brutto max. – 100 pkt.

   

  100 pkt. – MERIWA Sp. j. – Paweł Filipiuk, Paweł Ostaszewski, 20-824 Lublin, al. Warszawska 150 – cena brutto 4 674,00 zł.

  93,89 pkt. – F. H. U. ELZAP – Elżbieta Pyrek, 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 16

  – cena brutto 4 977,81zł.

  91,56 pkt. – NIKODEMUS – Sebastian Czuryński, 62-020 Swarzędz, ul. Grudzińskiego 18A/18 – cena brutto 5 104,50 zł.

  90,04 pkt. – TEZAP Sp. j. – Tomasz Jurgiewicz, Jan Ćwirko, 58-200 Dzierżoniów, ul. Staszica 24A/1 – cena brutto 5 190,60 zł.

  81,98 pkt. – Wist Sp. z o.o. Sp.k., 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 70 – cena brutto 5 701,05 zł

  83,51 pkt. – KJMK Meble Sp. z o.o. 40-384 Katowice, ul. Bp. H. Bednorza 2a-6 – cena brutto 5596,50 zł.

  79,33 pkt. – WIDE-IN Polska Sp. z o. o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 71 – cena brutto 5 891,70 zł

  69,09 pkt. – GALTER Meble Biurowe i Metalowe – M. Cinkowski, R. Mazur s.c., 91-072 Łódź, ul. Legionów 93/95 – cena brutto 6 765,00 zł

  67,37 pkt. – TOBO Datczuk Sp. j., 15-589 Białystok, ul. Kuriany 104 – cena brutto 6 937,20 zł

  57,14 pkt. – F. P. H. „PROGMET” – Bogdan Urbański, 43-190 Mikołów, ul. Gliwicka 218 – cena brutto 8 179,50 zł

  38 pkt. – Biuro Inżynieryjne ”DOT” – Tomasz Dubiecki, 62-090 Mrowino, Ul. Lubomira 29 A – cena brutto 12 300,00 zł

  37,69 pkt. – Biuro Kosztorysowo – Handlowe „MATEO” – Mateusz Słomiński, 76-010 Polanów, ul. Sławieńska 9 – cena brutto 12 398,40 zł

  13,57 pkt. – Centrum Sedno Sp. z o.o., 75-252 Koszalin, ul. Niepodległości 44-48 – cena brutto 34 440,00zł

   

  Po dokonaniu oceny wybrana została oferta – MERIWA Sp. j. – Paweł Filipiuk, Paweł Ostaszewski, 20-824 Lublin, al. Warszawska 150, która uzyskała 100 pkt.

  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Realizator projektu podpisze umowę z wybranym Oferentem.