+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Zapytanie ofertowe na świadczenie doradztwa specjalistycznego z zakresu biznesu w ramach projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Zapytanie ofertowe na świadczenie doradztwa specjalistycznego z zakresu biznesu w ramach projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  W związku z realizacją projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie społeczne „Ja-Ty-My” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie doradztwa specjalistycznego z zakresu biznesu, kontraktowanego w zależności od bieżących potrzeb:

  • podmiotów ekonomii społecznej (PES) nieprowadzących działalności gospodarczej
   (w tym także podmiotów ekonomii społecznej reintegracyjnych oraz podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne),
  • podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą,
  • osób fizycznych/grup inicjatywnymi chcącymi powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej.

  Szczegóły dotyczące zapytania dostępne są w załącznikach poniżej:

  2017.08.03 – Zapytanie ofertowe – doradztwo biznesowe 08.2017

  2017.08.03 – Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis_doradztwo biznesowe

  2017.08.03 – Załącznik nr 2 – Oferta_doradztwo biznesowe

  2017.08.03 – Załącznik nr 3 – Oświadczenie Oferenta

  2017.08.03 – Załącznik nr 4 – CV – Życiorys zawodowy

  2017.08.03 – Załącznik nr 5 – Wykaz zrealizowanych zamówień