+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Unieważnienie zapytania ofertowego na świadczenie usług doradztwa prawnego dla uczestników projektu OWES „Ja-Ty-My” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Unieważnienie zapytania ofertowego na świadczenie usług doradztwa prawnego dla uczestników projektu OWES „Ja-Ty-My” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, realizator projektu OWES „Ja-Ty-My” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego dotyczącego postępowania prowadzonego w celu wyłonienia wykonawcy na świadczenie doradztwa prawnego, w wymiarze nie większym niż 764 godzin, kontraktowanych w zależności od bieżących potrzeb:

  -podmiotów ekonomii społecznej (PES) będących uczestnikami ww. projektu;

  -osób fizycznych/grup inicjatywnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej;

  -osób prawnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej.

  Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu nieścisłości w zapisie warunków udziału w postępowaniu w treści zapytania ofertowego opublikowanego w dniu16.03.2018r. Zapis pkt III.1.b zapytania ofertowego mógł wprowadzać w błąd potencjalnych wykonawców.

  Niniejsze rozstrzygnięcie jest ostateczne.

  Informacja o unieważnieniu zapytania opublikowana została w bazie konkurencyjności funduszy europejskich.

  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/