+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  15-16.12.2016 r. Szkolenie „Rozwój kompetencji interpersonalnych pracowników podmiotów ekonomii społecznej” (projekt OWES)

  15-16.12.2016 r. Szkolenie „Rozwój kompetencji interpersonalnych pracowników podmiotów ekonomii społecznej” (projekt OWES)

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych nieprowadzących odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej, jednostek samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne zainteresowane działalnością w obszarze ekonomii społecznej z terenu powiatów brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, poddębickiego, skierniewickiego, zgierskiego oraz miasta Skierniewice na bezpłatne 2-dniowe szkolenie pt. „Rozwój kompetencji interpersonalnych pracowników podmiotów ekonomii społecznej” organizowane w ramach projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
  Szkolenie odbędzie się w dniach 15-16.12.2016 roku w Hotelu Chrobry, Topola Królewska 37 A (k. Łęczycy)

   

  Zapewniamy:
  – nocleg w pokojach 1-2 osobowych z węzłem sanitarnym,
  – pełne wyżywienie
  – materiały szkoleniowe.

  Program szkolenia:
  9.00 – 10.30 – Autoprezentacja – budowanie pozytywnego wizerunku siebie i instytucji.

  • Autoprezentacja
  • Kanały komunikowania się

  10.30 – 10.40 – Przerwa kawowa

  10.40-12:10 Autoprezentacja – budowanie pozytywnego wizerunku siebie i instytucji

  • Znaczenie pytań otwartych
  • Aktywne i bierne słuchanie
  • Komunikacja niewerbalna i jej wpływ na komunikację interpersonalną
   – Pierwsze wrażenie
   – Dystans w relacjach społecznych
   – Mowa ciała
   – Gesty wyrażające ocenę i fałsz

  Mini wykład, dyskusja, testy, ćwiczenie indywidualne, case study, opowiadanie psychologiczne, wizualizacje (20% wykład, 80% ćwiczenia)

  12.10 – 12.50 Przerwa obiadowa

  12.50 – 14.20 Efektywna komunikacja interpersonalna

  • Przekazywanie informacji
  • Błędy w komunikacji, a świadomość wypowiadanych słów
  • Czynniki generujące stres w komunikacji międzyludzkiej
  • Podstawy dobrze sformułowanego komunikatu – precyzja komunikatu
  • Komunikacja asertywna:

  – Charakterystyka zachowań asertywnych

  – Mapa asertywności

  – Informacja zwrotna

  – Komunikowanie emocji

  – Odpieranie zarzutów

  Praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja, mini wykład, praca zespołowa, praca w parach, case study, mapa myśli, burza mózgów (20% wykład, 80% ćwiczenia).

  14.20 – 14.30 Przerwa kawowa
  14.30 – 16.00 Konflikt i jego wpływ na zespół – radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych

  • Diagnozowanie konfliktu
  • Strategie rozwiązywania konfliktów – test
  • Narzędzia rozwiązywania konfliktów
  • Eliminowanie czynników poznawczych, zaburzających postrzeganie i skuteczne rozwiązywanie konfliktów
  • Stosowanie różnych technik konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
  • Co wpływa na nasze funkcjonowanie w sytuacji konfliktu?
  • Jak radzić sobie z różnicami w percepcji obu stron?
  • Negocjacje, jako sposób na rozwiązywanie konfliktów

  Mini wykład, dyskusja, ćwiczenie indywidualne, case study, opowiadanie psychologiczne, wizualizacje (20% wykład, 80% ćwiczenia).

   

  Dzień II

   

  9.00 – 10.30 – Motywacja – dlaczego warto nad sobą pracować? Zdefiniowanie efektywności osobistej

  • Automotywacja a efektywność
  • Skuteczność w myśleniu i działaniu
  • Zmiana postaw i przełamywanie schematów
  • Rola emocji pozytywnych
  • Koncentracja na rozwiązaniu a nie na problemie
  • Motywacja wewnętrzna a podejmowanie wyzwań
  • Analiza reakcji na zmianę – zmiana jako wyzwanie

  Praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja, mini wykład, praca zespołowa, praca w parach, case study, mapa myśli, burza mózgów (20% wykład, 80% ćwiczenia).
  10.30 – 10.40 – Przerwa kawowa
  10.40 – 12.10 – Zarządzanie czasem i sobą w czasie – analiza przyczyn strat czasu i umiejętność znajdowania rozwiązań

  • Panowanie nad czasem
  • Strategie wyznaczania celów i określania priorytetów
  • Ustalanie celów według precyzyjnych kryteriów – metoda SMART
  • Rozpoznanie blokad zakłócających indywidualną efektywność w zarządzaniu czasem i sobą w czasie

  Mini wykład, dyskusja, ćwiczenie indywidualne, case study, opowiadanie psychologiczne, wizualizacje (20% wykład, 80% ćwiczenia).
  12.10 – 12.50 Przerwa obiadowa
  12.50 – 14.20

  • Jakie mamy trudności w gospodarowaniu czasem i podejmowaniem decyzji?
  • „Pożeracze czasu” – co to takiego?
  • Krzywa dobowej wydajności – co to jest i jak ją wykorzystać?
  • Macierz Eisenhowera – jako narzędzie eliminacji czynności zbędnych na korzyść kluczowych

  Praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja, mini wykład, praca zespołowa, praca w parach, case study (20% wykład, 80% ćwiczenia)
  14.20 – 14.30 Przerwa kawowa
  14.30 – 16.00 – Oblicza stresu

  • Czym jest stres?
  • Stres wróg czy przyjaciel?
  • Stres pozytywny (chęć do pracy, przyjmowanie wyzwań)
  • Stres negatywny (strach, pustka w głowie, objawy fizyczne, niechęć do pracy)
  • Rola stresu jako czynnika motywującego do działania
  • Umiejętność stawiania granic
  • Stres wróg czy przyjaciel?
  • Kreatywne podejście do rozwiązywania problemów – metody radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

  Mini wykład, dyskusja, testy, ćwiczenie indywidualne, case study, opowiadanie psychologiczne, wizualizacje (20% wykład, 80% ćwiczenia)

   

  Podsumowanie szkolenia

  • Przygotowanie indywidualnego planu rozwoju w aspekcie rozwoju umiejętności interpersonalnych
  • Ocena użyteczności uzyskanych informacji podczas szkolenia

  Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza zgłoszeniowego i przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2016 do godz. 16:00 na adres mailowy: aklos@wsparciespoleczne.pl

  W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie dwóch przedstawicieli jednej organizacji pozarządowej lub jednostki samorządu terytorialnego. Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Pani Agata Kłos – animatorka lokalna, pod numerem telefonu 510 048 638

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

   

  Informacje o trenerze:

  RADOSŁAW KUCHAREK
  Jest absolwentem studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Projektami oraz managerem z wieloletnim stażem w zarządzaniu projektami. Ukończył wiele szkoleń rozwijających umiejętności zarządzania zespołem oraz kompetencje interpersonalne. Brał udział w realizacji projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej, których celem było podnoszenie kompetencji pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. Jest uczestnikiem Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET.
  Przez prawie 10 lat zarządzał międzynarodowymi zespołami projektowymi. W swojej pracy trenerskiej umiejętnie wykorzystuje wieloletnie doświadczenie zawodowe. Współpracuje z instytucjami oraz firmami, zarówno w zakresie konsultacji, mentoringu, jak i organizacji oraz realizacji projektów szkoleniowych.
  Prowadził szkolenia z zakresu zarządzania projektami, zarządzania zespołem, motywowania jak i komunikacji. W realizacji szkoleń wykorzystuje doświadczenia zdobyte podczas pracy na stanowisku kierowniczym oraz zarządzania zespołami pracowniczymi.

  MONIAK MULARSKA-KUCHAREK
  Doktorantka socjologii, wykładowca akademickim, trener umiejętności psychospołecznych oraz terapeuta. Ukończyła Szkołę Trenerów KRT z zakresu kompetencji społecznych, a także Podyplomowe Studia Doradztwa Zawodowego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Odbyła wiele szkoleń z rozwoju osobistego i trenerstwa, w tym szkolenie „Narzędziownia. Narzędzia w pracy trenera” zrealizowane przez Pracownię Psychologiczną Elżbiety Sołtys. Obecnie jest uczestnikiem 4 – letniego Studium Profesjonalnej Psychoterapii w Centrum Terapii Krótkoterminowej. Jako trener przeprowadziła ponad 3000 godzin warsztatów i szkoleń. Specjalizuje się w szkoleniach dla kadry kierowniczej. Szkoli z umiejętności miękkich: komunikacji, rozwiązywania konfliktów, motywacji, zarządzania stresem, asertywności, negocjacji, motywacji itp. W pracy trenerskiej stara się podnosić jakość życia zawodowego i osobistego swoich uczestników. Wykorzystuje do tego wieloletnie doświadczenie trenerskie, terapeutyczne, jak również wiedzę naukową. Kwestie jakości życia podejmuje bardzo często w swoich badaniach oraz publikacjach naukowych. Jest autorką czterech książek, ponad 40 artykułów naukowych z zakresu jakości życia, przedsiębiorczości, zaufania społecznego, sieci społecznych, kapitału społecznego. Uczestniczyła w kilkunastu projektach krajowych i międzynarodowych, finansowanych z Unii Europejskiej, których celem było rozwijanie kompetencji interpersonalnych. To doświadczenie badawcze i naukowe wzbogaca bez wątpienia pracę.