+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Rekrutacja na miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych (projekt OWES)

  Rekrutacja na miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych (projekt OWES)

  Rekrutacja w wyniku, której powstaną nowe miejsca pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych właśnie się rozpoczyna! Jeśli jesteś zainteresowany/a pozyskaniem dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy, bliskie są Ci cele społeczne i dodatkowo masz świetny pomysł na biznes – zgłoś się do nas!

  notebook-2386034_960_720

  Oprócz wsparcia finansowego możesz otrzymać profesjonalne wsparcie doradcze prawne, biznesowe, księgowe oraz coaching! Wszystko dostosowanie do indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb.

  Od 20 do 29 czerwca 2018 r.  nabór formularzy osób oraz podmiotów, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez:

  • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym PS,
  • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,
  • utworzenie nowego PS.

  W wyniku naboru wyłonione zostaną osoby i podmioty, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego (doradztwo biznesowe, księgowe oraz prawne) w zakresie utworzenia nowego PS i/lub przygotowania biznesplanu. Ocena biznesplanu będzie podstawą do decyzji o tym, czy nowe/istniejące PS otrzyma wsparcie finansowe i szkoleniowo-doradcze na utworzenie miejsc pracy i pierwsze miesiące działalności.

   

  Wsparcie w postaci dotacji mogą otrzymać osoby zamieszkujące oraz podmioty zarejestrowane na terenie subregionu II województwa łódzkiego, tj. w powiatach: poddębicki, zgierski, łęczycki, kutnowski, skierniewicki, łowicki, brzeziński, m. Skierniewice (subregion II województwa łódzkiego).

   

  Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy przesłać do 29 czerwca 2018 r. do godz. 16:00 na adres:

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty -My”

  ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73,

  90 – 558 Łódź

  Uwaga: liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego.

  Dokumenty można także złożyć osobiście w Biurze Projektu (adres jak powyżej), do 29 czerwca 2018 r. do godz. 16:00.

   

  Zapoznaj się z potrzebną dokumentacją:

  Regulamin rekrutacji:

  Regulamin rekrutacji OWES_Ja-Ty-My

  Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych wraz z załącznikami:

  Załącznik nr 1 Formularz Rekrutacyjny os. fiz.

  Załącznik nr 1.1 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w rekrutacji

  Załącznik nr 1.2 Oświadczenie osoby niespełniającej kryteriów udziału w rekrutacji – dla grup inicjatywnych

  Formularz rekrutacyjny dla instytucji wraz z załącznikami:

  Załącznik nr 2 Formularz REKRUTACYJNY podmioty instytucjonalne

  Załącznik nr 2.1 Oświadczenie podmiotu instytucjonalnego o spełnianiu kryteriów udziału w rekrutacji

  Załącznik nr 2.2 Deklaracja osoby oddelegowanej przez osobę prawną

  Załącznik nr 2.3 Informacja o otrzymanej dotychczas pomocy de minimis

  Karty oceny formularzy:

  Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej

  Załącznik nr 4.1 Karta oceny merytorycznej os.fiz.

  Załącznik nr 4.2 Karta oceny merytorycznej podmioty instytucjonalne

  Załącznik nr 4.3 Karta oceny merytorycznej istniejące PS i PES przekształcające się

  Rodzaje działalności wykluczone ze wsparcia:

  Lista_PKD_wykluczonych_de_minimis

  Osobom i podmiotom zainteresowanym skorzystaniem ze wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy oferujemy bezpłatne doradztwo, w tym biznesowe, w zakresie przygotowania formularza rekrutacyjnego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

  Doradca dla os. indywidualnych, grup inicjatywnych oraz podmiotów przekształcających się:

  Anna Niedźwiedź, aniedzwiedz@wsparciespoleczne.pl, tel 796 141 430

  Doradca dla Przedsiębiorstw Społecznych:

  Barbara Urban-Kraśniuk, burban@wsparciespoleczne.pl, tel 796 141 430