+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Rekrutacja do projektu „Zakład Aktywności Zawodowej ZAZ w Łowiczu”

  Rekrutacja do projektu „Zakład Aktywności Zawodowej ZAZ w Łowiczu”

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zaprasza do udziału w projekcie „Zakład Aktywności Zawodowej ZAZ w Łowiczu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Projekt jest skierowany do osób od 18 roku życia , posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, pozostających bez pracy (zarejestrowanych w urzędzie pracy lub niezarejestrowanych, lecz niepracujących) oraz zamieszkujących powiat łowicki.

  W ramach projektu oferujemy m.in.:

  – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

  – wsparcie psychologiczne

  – szkolenia zawodowe

  – pomoc lekarską oraz rehabilitację

  REKRUTACJA TRWA !!!! (15.11.16 r. – 13.12.16 r.)

  Szczegółowe informacje na temat prowadzonej rekrutacji znajdą Państwo w Regulaminie znajdującym się na naszej stronie oraz w biurze projektu.

  Zapraszam do kontaktu.

  Kontakt: Małgorzata Glapa

  tel.: 665 922 202

  e-mail: mglapa@wsparciespoleczne.pl

   

  Biuro projektu:

  ul. Powstańców 1863 nr 12

  99-400 Łowicz

  Czynne:

  pon., wt., pt. w godz. 8:00-16:00