+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Poszukujemy kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Łowiczu

  Poszukujemy kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Łowiczu

  W związku z realizacją projektu „Zakład Aktywności Zawodowej ZAZ w Łowiczu” w ramach Poddziałania IX.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: kierownika/kierowniczki Zakładu Aktywności Zawodowej.

  Do zadań kierownika / kierowniczki będzie należało:

  – kierowanie działalnością Zakładu Aktywności Zawodowej działającego w branży gastronomicznej,

  – sprawne koordynowanie realizacją projektu zgodnie z budżetem i harmonogramem,

  – planowanie, delegowanie i rozliczanie zadań zlecanych podległemu personelowi,

  – monitoring postępu rzeczowo i finansowego projektu, w tym wskaźników projektowych,

  – zarządzanie ryzykiem projektu,

  – przygotowanie rozliczeń związanych z projektem,

  – promocja Zakładu Aktywności Zawodowej oraz projektu,

  – kontakt z IP.

  Wymagania:

  – min. 3 letnie doświadczenie zawodowe (w tym min. 1 rok doświadczenia w zarządzaniu zespołami projektowymi lub prowadzeniu działalności gospodarczej) – warunek konieczny,

  – rekomendacje poświadczające osiągnięcia zdobyte w pracy zawodowej,

  – znajomość zasad realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,

  – umiejętność zarządzania podległym personelem,

  – wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania projektami,

  – doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej,

  – mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie problematyki ekonomii społecznej, w szczególności związane z aktywizacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,

  wykształcenie wyższe.

  Miejsce pracy: Łowicz i województwo łódzkie.

  Osoby zainteresowane pracą na tym stanowisku prosimy o przesłanie CV na adres dkrajewski@wsparciespoleczne.pl w terminie do 22 marca 2017 r. Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela Pan Dariusz Krajewski pod numerem telefonu: 607 11 77 02.

  Prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.”