+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Informacja o unieważnieniu postępowania w sprawie zapytania ofertowego na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

  Informacja o unieważnieniu postępowania w sprawie zapytania ofertowego na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

  W nawiązaniu do postępowania nr 1/2018/SWSJTM Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” informuje, że wykrył błąd w treści Zapytania ofertowego opublikowanego w dniu 22.02.2018 r. w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, polegający na podaniu niewłaściwego działania matematycznego w cz. V pkt 2. Błąd ten nie pozwala dokonać prawidłowej oceny złożonych ofert, wobec czego Zamawiający zdecydował o unieważnieniu postępowania.

  Skorygowana treść zapytanie ofertowego zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.