+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • Dokumentacja dotycząca udzielania wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

  Dokumentacja dotycząca udzielania wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

  W związku z publikacją wyników posiedzenia Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” poniżej zamieszczamy wzory umów i załączników związanych z udzielaniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w nowotworzonych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

  Umowa wsparcie inwestycyjne istniejące PS wraz załącznikami

  Umowa wsparcie inwestycyjne nowe PS wraz z załącznikami

  Umowa wsparcie pomostowe wraz z załącznikami